Praca ESA TRUCKS Świecko
Home Aktualności z Sulęcina

Marek Cebula, Wojewoda Lubuski, ogłosił konkurs na stanowisko Lubuskiego Kuratora Oświaty, podkreślając potrzebę otoczenia się fachowcami. Wojewoda wyraził także zaufanie do procesu selekcji, który pozwoli wyłonić najlepszych kandydatów.

Konkurs adresowany jest do osób posiadających wyższe wykształcenie i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego oraz co najmniej siedmioletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej.

Oferty, opatrzone dopiskiem „Konkurs na stanowisko Lubuskiego Kuratora Oświaty”, należy złożyć w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim lub przesłać pocztą na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Jagiellończyka 8

66-400 Gorzów Wielkopolski

Termin składania ofert upływa 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 27 lutego 2024 roku. Decyduje data dostarczenia oferty do urzędu lub data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są w ofercie pracy na stronie internetowej https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/praca_w_luw/oferty_pracy/543.

Niemiecki Sulęcin korepetycje
Niemiecki Sulęcin korepetycje
Niemiecki Sulęcin korepetycje
Niemiecki Sulęcin korepetycje
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Kwasy humusowe FLORAHUMUS