Praca ESA TRUCKS Świecko

Regulamin portalu Sulecin24.pl

UWAGA: Regulamin portalu został zmieniony w dniu 17.02.2020.

Definicje

1. Portal Sulecin24.pl – strony internetowe znajdujące się pod adresem https://sulecin24.pl, zwany dalej Sulecin24.pl lub Portalem. Podmiotem odpowiedzialnym jest AKREA Łukasz Hartman, ul. Potulicka 40 lok. 132, 70-234 Szczecin – właściciel portalu.
2. Użytkownik – osoby indywidualne, prawne i nie posiadające osobowości prawnej które zaakceptowały niniejszy Regulamin, przeglądające strony internetowe Portalu.

Postanowienia ogólne

1. Portal Sulecin24.pl jest darmowym Portalem, mającym na celu informowanie o różnych wydarzeniach związanych z Sulęcinem i okolicami.
2. Kontakt z Portalem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres kontaktowy to: kontakt (at) Sulecin24.pl.
3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i prawdziwość prezentowanych informacji.
4. Portal jest prezentowany w stanie takim jaki jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań.
5. Portal prezentuje materiały chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę.
6. Układ i sposób prezentowanych treści stanowi przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
7. W kwestiach spornych i nie objętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Czynności zakazane

1. Korzystanie z Portalu w sposób: powodujący przeciążanie łącza, inny sposób niż przez przeglądarkę internetową.
2. Stosowanie programów automatycznie pobierających zawartość Portalu bez zgody Portalu.
3. Umieszczanie w innych mediach jakiejkolwiek części autorskich informacji publikowanych na stronach Portalu bez zgody Redakcji.

Prawa autorskie

1. Przekazujący Redakcji portalu informacje i materiały oświadczają, że korzystanie przez nich z materiałów chronionych prawami autorskimi osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w jakiejkolwiek formie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów.
2. Przekazujący Redakcji portalu informacje i materiały ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z prawem, a w szczególności naruszenia praw autorskich osób trzecich.
3. Przekazywanie informacji i materiałów możliwe jest jedynie drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dział Ogłoszenia

1. Ogłoszenia są odpłatne. W celu publikacji ogłoszenia, należy skontaktować się z nami drogą mailową (adres: reklama (at) Sulecin24.pl).
2. Ogłoszenia będą widoczne w serwisie przez 1 miesiąc od daty umieszczenia ogłoszenia.
3. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń naruszających prawo lub ogólnie przyjętych norm społecznych.
4. Zamieszczanie ogłoszeń odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą przeznaczonego do tego formularza.
5. Nadesłane ogłoszenia są sprawdzane przez Redakcję Portalu przed ich publikacją.
6. Redakcja ma prawo nie opublikować nadesłanego ogłoszenia bez podania przyczyny.
7. Wcześniejsze zakończenie emisji ogłoszenia (usunięcie z Portalu) jest możliwe po skontaktowaniu się z Redakcją.
8. Dział ogłoszenia jest przeznaczony dla osób fizycznych oraz firm z Sulęcina i okolic. Zastrzegamy sobie prawo do nie opublikowania ogłoszeń z innych regionów.

Dział Waszym Zdaniem

1. Prezentowane treści nie stanowią opinii Redakcji portalu.
2. Redakcja zastrzega sobie do nie publikowania artykułów lub felietonów bez podania przyczyny.
3. Aby opublikować artykuł należy podać dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres do korespondencji lub adres email).

Postanowienia końcowe

1. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do:
– skracania i redagowania lub niepublikowania nadsyłanych materiałów,
– zaprzestania lub nieprezentowania nadsyłanych materiałów bez podania przyczyny,
– zmiany niniejszego Regulaminu, która będzie zakomunikowana na łamach portalu.
2. Przekazujący Redakcji portalu informacje i materiały wyrażają zgodę na publikację w Portalu nadesłanych informacji (tekstu, danych teleadresowych i osobowych, zdjęć i innych materiałów). Przekazujący udzielają portalowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na te materiały w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba dokonania zmian w treści wpisów lub zaprzestania prezentacji na stronach Portalu, należy wysłać stosowną wiadomość na adres: kontakt (at) Sulecin24.pl
4. Przekazujący Redakcji Portalu informacje i materiały przesyłając je do Redakcji, oświadczają, że dysponują oni prawami autorskimi do tekstów i zdjęć oraz, że przekazywane informacje są zgodne z prawdą.
5. Wszystkie działania naruszające Regulamin Portalu Sulecin24.pl będą skutkowały zablokowaniem dostępu do Serwisu.