Praca steinpol

Szkoły

Z życia sulęcińskich szkół: przedszkola, szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoły średnie.

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążąc do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształtować i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej”. W sali narad Urzędu Miejskiego w Sulęcinie 10 września w obecności zastępcy burmistrza Sulęcina Iwony Walczak, naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Ryszarda Nowickiego, dyrektora...

1 września odbyło się w naszym Ośrodku uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. Na uroczystym apelu zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Wśród zaproszonych gości byli: Pan Adam Basiński Wicestarosta Sulęciński oraz Pani Iwona Walczak – zastępca burmistrza naszego miasta. Na początku uroczystości Pani Dyrektor Danuta Werner powitała zaproszonych gości, uczniów, zwłaszcza klas pierwszych, a także nauczycieli i pracowników szkoły....

30 sierpnia rozpoczyna się kolejny nabór w ramach projektu „Lubuskie Talenty”. Potrwa do 10 września 2021 r. Program skierowany jest do uczniów lubuskich szkół podstawowych (klas VII-VIII) i liceów ogólnokształcących (klas I-III), szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych. Przyznanych zostanie 140 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 6 tys. zł oraz 200 stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących...

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Sulęcinie, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Starosta Sulęciński Tomasz Jaskuła – to oni wspierają w Sulęcinie menstruujące kobiety i dziewczyny! Menstruacja bez tabu Tan nazywa się inicjatywa, której działacze walczą z ubóstwem menstruacyjnym oraz tabuizacją samej menstruacji. Właśnie ta fundacja wysłała 4 czerwca prośbę do wszystkich samorządów w województwie lubuskim....

Pomimo obfitującej w wydarzenia i emocjonującej kariery szkolnej tegorocznych absolwentów I LO (zmiana dyrektora szkoły, połączenie klas rocznika w jedną, strajk nauczycieli i rok nauczania zdalnego), nasi licealiści po raz kolejny stanęli na wysokości zadania. Nie tylko przebili poziomem zdawalności średnią krajową (76% w stosunku do 74% w skali kraju i 72% w województwie lubuskim, przy czym wszyscy zdający, którzy nie...

W scenerii parku szkolnego i placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie, 17 czerwca dwie grupy sześciolatków „Zerówki A” nad którą opiekę sprawowała nauczycielka wychowania przedszkolnego Anna Dąbrowska i „Zerówki B” pod opieką nauczycielki wychowania przedszkolnego Moniki Świerc, zakończyły edukację przedszkolną. Przed pożegnaniem i wręczeniem dyplomów ukończenia przedszkola, trzydziestu przedszkolaków przedstawiło program artystyczny przygotowany przez wychowawców....

Po wielu miesiącach częściowego zamknięcia granic i zdecydowanych utrudnień w podróżach międzynarodowych, 9-11 czerwca w Santander w Hiszpanii odbyło się nareszcie pierwsze spotkanie robocze projektu Erasmus + "In CC: Contact, In Culture:" realizowanego w ramach akcji KA227 - Partnerstwo dla Kreatywności we współpracy ze szkołami z Francji, Szwecji, Hiszpanii i Włoch. Projekt poświęcony jest mobilności młodzieży w Unii Europejskiej i przewiduje łącznie...
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie nie będzie likwidowane, ani tym bardziej łączone z inną szkołą. Doniesienia zdementował sam dyrektor placówki, Tomasz Walenciak przy pomocy wpisu na Facebooku! Na fanpage'u szkoły czytamy: Szanowni Rodzice i Ósmoklasiści! Dotarła do nas informacja o plotkach, jakoby od września młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie miała zostać połączona z młodzieżą innej szkoły powiatowej...

Na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków z Sulęcina zdobyli w roku szkolnym 2020/2021 tytuły finalistów konkursów przedmiotowych: - Klaudia Burdzy uczennica klasy VIIIa z matematyki, - Klaudia Łaniec uczennica klasy VIId z historii, - Marcin Markowski uczeń klasy VIIIa...

"Zwracam się również do was, drodzy nauczyciele i wychowawcy. Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci i młodzieży.(...) Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują też odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca ...’’ Tymi słowami patrona naszej szkoły Ewa Rawa, Lubuski Kurator Oświaty,...
Laureaci konkursu

Ostatni rok w naszej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie był pełen nieoczekiwanych wydarzeń, przyniósł wiele nowych wyzwań w każdym aspekcie szkolnego życia. Ze względu na pandemię koronawirusa nauczyciele i uczniowie przy ogromnym wsparciu Pani Dyrektor Izabeli Hutyry bardzo szybko przystosowali się do nowych metod pracy związanych z...
Dyrektor I LO Sulęcin

Zajęcia taneczne, Klub Gier Wszelakich, klasa sportowa i drukarka 3D – to tylko część atrakcji, czekających na powrót uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie. Dyrektor placówki, Tomasz Walenciak, przedstawił plan na matury, rozwiał wątpliwości odnośnie ewentualnych braków w komisjach maturalnych, a także zdradził, co szkoła przygotowała dla nowych uczniów. Jak przebiegały matury próbne i jak zostały zorganizowane? Dyrektor I...
0 1310

Zakończyła się II edycja projektu „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny”. Wyróżnionych zostało 340 najbardziej uzdolnionych uczniów z województwa. Wśród nagrodzonych stypendystów znalazło się 6 uczniów z powiatu sulęcińskiego. Lubuskie Talenty to program stypendialny, którego celem jest wyłonienie uczniów podstawówek oraz liceów szczególnie utalentowanych w zakresie przedmiotów ścisłych oraz języków obcych. Tegoroczny program charakteryzował się zwiększonymi w stosunku do poprzedniej edycji wymaganiami. Aby...
0 675

Ho, ho, ho! Konkurs na list do świętego Mikołaja w j. angielskim został rozstrzygnięty! Dzięki niesamowitej kreatywności uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie, Święty Mikołaj miał pełne ręce roboty i trudny orzech do zagryzienia. W konkursie wzięło udział 35 uczniów z klas I - III i IV - VI. Udało się wyłonić ośmioro szczęśliwców, którzy już wkrótce znajdą...
0 788

Razem na Święta! Niesienie pomocy drugiemu człowiekowi to bardzo szlachetna cecha, szczególnie kiedy pomagają najmłodsi. W tym roku szkolnym grupy zerowe „A” i „B” przy Szkole Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie przyłączyły się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na Święta”, której celem jest wspólne spędzenie przedświątecznego czasu. Dnia 04.12.2020r. przedszkolaki wraz z wychowawczyniami zawitali w Dziennym Domu Seniora w Sulęcinie...
0 1081

Dnia 17 listopada 2020r. w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie, odbyło się uroczyste ,,Pasowanie na przedszkolaka”. Jako pierwsza swoje talenty, zaprezentowała najmłodsza grupa „Krasnoludków”. Trzylatki z uśmiechem na ustach recytowały wierszyki, śpiewały oraz tańczyły. Na koniec widowiska, pan dyrektor Rafał Mueller, któremu towarzyszyła pani wicedyrektor Anna Kapała, pasował dzieci magicznym ołówkiem. Niestety, w tym roku ze...
Spis powszechny
Spis powszechny
Spis powszechny
Spis powszechny
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa