Praca Steinpol
Praca Steinpol
Praca Steinpol
Praca Steinpol
Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin

Szkoły

Z życia sulęcińskich szkół: przedszkola, szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoły średnie.
0 1111

Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie uczestniczyli w szkolnych rozgrywkach szachowych, zorganizowanych we współpracy z panem Januszem Kuśnierzem – sędzią szachowym. Zawody wyłoniły zawodników do Szachowych Mistrzostw Powiatowych. Eliminacje Powiatowe odbędą się 23 listopada 2016 w SOK-u. Naszą Szkołę będą reprezentować uczniowie: Łukasz Pilczuk z kl.1 TLog, Daniel Magda z kl. 4...
0 686

16 listopada 2016r. uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie uczestniczyli w podsumowaniu konkursu pt. „Moja ilustracja do książki Henryka Sienkiewicza”, organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Sulęcinie. Celem konkursu było przybliżenie sylwetki Henryka Sienkiewicza, uczczenie 170-tej rocznicy urodzin i 100 rocznicy śmierci pisarza, a także rozbudzanie zainteresowań czytelniczych ...
0 750

Do uczczenia 98 rocznicy odzyskania niepodległości uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie przygotowywali się sumiennie i starannie. Efekty tych prac zaprezentowano w przedstawieniu pt. „Wolność kocham i rozumiem”. Motywem przewodnim była wolność, trud Polaków związany z jej odzyskaniem. Piękna interpretacja słów wielkich autorytetów, Józefa Piłsudskiego, Jana Pawła II, wierszy, pieśni patriotycznych i współczesnych utworów,...
0 840

W dniu 8.11.2016 r. uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie im. Unii Europejskiej wzięli udział w niecodziennej akcji - powiatowych ćwiczeniach obronnych pod kryptonimem "Scena 2016". Zadaniem uczniów było odegranie ról poszkodowanych w fikcyjnym zdarzeniu masowym. Panika, wzywanie pomocy, pośpiech ratowników były profesjonalne i zgodne z założeniami pozoracji. Udział w ćwiczeniach był doskonałą okazją do zdobycia wiedzy i...
0 692

W dniu 9 listopada 2016 r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada. Z tej okazji najstarsze grupy zebrały się w sali, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla Nas – Polaków dzień. Uroczystość rozpoczęła pani Katarzyna Kurasik, która powitała wszystkie zebrane dzieci, gości oraz w kilku słowach przybliżyła najmłodszym uczestnikom powód naszego spotkania. Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i...
0 622

Dnia 25 października we wtorek w ramach integracji oraz praktyki nasze przedszkole odwiedzili uczniowie z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie z klas o profilu pedagogicznym. Młodzież uczestniczyła we wspólnych zajęciach, które prowadziła pani nauczycielka Katarzyna Kurasik z grupy "Żabek". Nauka przez praktyczne działanie jest inspirująca i ciekawa, zarówno dla przedszkolaków jaki i dla młodzieży. Obserwowanie podczas zajęć dzieci, wychowawców,...
0 1027

14 października 2016r. w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Nagrodzono nauczycieli z całego województwa za osiągnięcia w dziedzinie oświaty. Szczególne wyróżnienie otrzymała pani Izabela Hutyra – dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie, która otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Dyrektor Gimnazjum dedykowała swoje wyróżnienie wszystkim nauczycielom ze swojej szkoły, którzy swoją...
0 774

"Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą, ja to mam szczęście... " Grzegorz Tomczak Takie i inne słowa utworów patriotycznych wyśpiewali uczniowie wraz z nauczycielami i zaproszonym gościem wicestarostą sulęcińskim Tomaszem Prozorowiczem 8 listopada 2016 r. na uroczystym apelu poświęconym 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Organizatorami uroczystości byli uczniowie i uczennice z...
0 1009

25 października br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się uroczysty finał kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016. W tym roku ZTU towarzyszyło hasło „Pod dobrą opieką”. Patronat honorowy nad kampanią objęli Komendant Główny Policji, Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Sportu i Turystyki. Gospodarzami finału Zachowaj Trzeźwy Umysł byli: Piotr Adamski, prezes Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych oraz Krystyna Kubczak, dyrektor biura SPiDR....
0 704

W dniu 3 listopada 2016 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie odwiedziła pani Ewa Rawa Lubuski Kurator Oświaty. W trakcie wizyty pani Danuta Malinowska Dyrektor SOSW oraz pan Tomasz Prozorowicz Wicestarosta Sulęciński zapoznali gościa z problemami szkoły oraz opowiedzieli o inwestycji realizowanej przez Powiat Sulęciński polegającej na rozbudowie placówki, która w znacznej mierze rozwiąże obecne trudności. Mamy nadzieję, że wizyta pomoże...
1 779

27 października 2016r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie odbyły się warsztaty dla uczniów, których celem było zwrócenie uwagi na konieczność wykonywania regularnych badań profilaktycznych i dbania o zdrowie. Zajęcia przebiegały w dwóch tematach : profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy oraz raka skóry i boleriozy. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach instruktażowych. ...
0 701

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć niech będę dzielny w swym wysiłku” słowami przysięgi oraz hymnem Olimpiad Specjalnych rozpoczęto 27 października XV Lubuski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej w Lubsku. Jest to program rehabilitacyjny opracowany dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które z powodu np. głębszego stopnia upośledzenia czy współistniejących poważnych dysfunkcji aparatu ruchu nie mogą uczestniczyć w innych dyscyplinach...
0 1432

W dniu 03 listopada 2016 roku w Sulęcinie odbyła się Wojewódzka Konferencja Metodyczna „Integracja niepełnosprawnych – możliwości i szanse”, będąca jednym z działań projektu „(O)twórzMY wspólny świat!”. Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sulęcinie w partnerstwie z sulęcińskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym. Wśród prelegentów byli pedagodzy specjalni, terapeuci oraz przedstawiciele stowarzyszeń reprezentujący renomowane ośrodki i organizacje pozarządowe zajmujące się...
0 862

„Idą pierwszaki, dawne maluchy, jeden w drugiego to same zuchy.” W dniu 23 października 2016 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia szkoły podstawowej. Na uroczystość pasowania zostali zaproszeni dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, uczniowie i rodzice uczniów. Uroczystość pasowania uczniów rozpoczęła się wystąpieniem dyrektor szkoły – Danuty Malinowskiej. Następnie dyrektor szkoły uroczyście pasowała...
0 877

Październik, to szczególny czas - to Miesiąc Bibliotek Szkolnych, w którym co roku odbywa się konkurs recytatorski. Dnia 24.10.2016r. odbyła się w SOSW w Sulęcinie VIII edycja szkolnego konkursu recytatorskiego „Co słonko widziało” połączona z nową odsłoną kampanii społecznej prowadzonej przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom ”Mądra szkoła czyta dzieciom”. W uroczystej atmosferze 15 dzieci prezentowało swoje umiejętności...
0 855

Miniony tydzień w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie był czasem wytężonej pracy naszych podopiecznych i miejmy nadzieję, że nie straconym, ponieważ poruszano bardzo ważne wątki zakresu profilaktyki. Celem działań było zachęcenie młodych ludzi do aktywnego i twórczego życia bez środków psychoaktywnych, uzależnień i przemocy oraz skłonienie ich do refleksji nad własnym życiem i postępowaniem. Hasłem przewodnim było „Żyję zdrowo i bezpiecznie”. W...
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Reklama Sulęcin