Praca Steinpol
Praca Steinpol
Praca Steinpol
Praca Steinpol
Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin
Home Waszym zdaniem

Praca meble łóżka Sulęcin

W poprzednim artykule przedstawiłem Państwu zmiany w prawie pracy, jakie jeszcze w lutym tego roku wejdą w życie. Tym razem skupię się na zmianach w prawie cywilnym dotyczących umów zleceń
Nowe przepisy weszły już w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Głównym celem zmian miało być ograniczenie wykorzystywania przez pracodawców zatrudniania na tzw. „umowach śmieciowych”. Ustawa  dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1831) zakłada przede wszystkim oskładkowanie umów agnacyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Zmiany dotyczą zasadniczo czterech obszarów:
1) Wykonujący zlecenie, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu będzie niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę (ale tylko wtedy), będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z innych tytułów, jednak musi spełniać warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów (np. będzie wykonywał pracę na podstawie drugiej umowy zlecenia);
2) Powyższe dotyczyć będzie również zleceniobiorców, którzy nabyli prawo do emerytury lub renty;
3) Nie uległa zmianie zasada ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne;
4) Jeżeli zleceniobiorca będzie zatrudniony w innym przedsiębiorstwie na umowę o pracę (co najmniej minimalne wynagrodzenie), to umowa zlecenie i podobne nie będą musiały podlegać oskładkowaniu.

EWE energia gaz
EWE energia gaz
EWE energia gaz
EWE energia gaz

Nie będzie to dotyczyć sytuacji, kiedy zlecenie będzie wykonywane na rzecz pracodawcy zatrudniającego zleceniobiorcę na umowę o pracę.
W kolejnym artykule dalsze zmiany związane z rynkiem pracy, które weszły w życie z początkiem bieżącego roku.

Czy takie zmiany mają szansę zmienić rynek pracy w Sulęcinie? Jak na razie nie dostrzegamy żadnych zmian. Lista ciekawych ofert pracy z Sulęcina i okolic jest tutaj: http://www.pracuj.pl/praca/Sulęcin;wp

Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Autor
Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
sprzątanie sulęcin
sprzątanie sulęcin
sprzątanie sulęcin
sprzątanie sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin