Home Waszym zdaniem

Praca meble łóżka Sulęcin

Na pierwszy rzut oka sytuacja na rynku pracy w 2016 r. znacznie się poprawiła na korzyść pracownika, mamy najniższy wynik bezrobocia od 25 lat oraz rosnące problemy w rekrutacji. Poza tymi danymi znajdą się jednak również pewne negatywy, a również przyczyny zmian pozytywnych nie napawają optymizmem.

Za spadek bezrobocia w znacznym stopniu wpływa sytuacja demograficzna i migracyjna w Polsce. Zmniejszenie się liczby osób wchodzących w wiek produkcyjny oraz emigracja zarobkowa, a z drugiej strony napływ pracowników z Ukrainy (już około miliona osób) to czynniki z tej grupy. W ciągu 2016 r. o 30% wzrosła liczba wakatów w zakładach pracy. Nadal istnieją znaczne różnice w sytuacji na rynku pracy w różnych częściach Polski, w 7 na 16 województw bezrobocie jest wciąż dwucyfrowe, natomiast w miastach takich jak Poznań, Wrocław, Katowice, Bielsko-Biała, Tychy, Sopot czy Warszawa odsetek osób bez pracy waha się w przedziale 2-3,5%. WItać to takż epo ilości ofert pracy na popularnych portalach, jak np. www.pracuj.pl.

Optymizmem nie napawa także wzrost liczby osób długotrwale bezrobotnych oraz spadek aktywności zawodowej kobiet. Od marca do września 2016 o 150 tys. wzrosła choćby liczba osób biernych zawodowo (pozostających w domu), co jest niestety dość charakterystyczne dla polskiego rynku pracy na tle innych państw europejskich.
Co natomiast z rokiem 2017? Analitycy są dość optymistycznie nastawieni. Zgodnie z wynikami raportu Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia w I kwartale przyszłego roku 85% przedsiębiorstw planuje bądź zwiększenie zatrudnienia, bądź przynajmniej utrzymanie obecnego (12% wzrost, 73% utrzymanie poziomu). W ciągu roku spodziewane jest ugruntowanie obecnego już „rynku pracownika”.

Wzrosną również zarobki, w znacznej części w związku z decyzjami administracyjnymi – wzrostem płacy minimalnej z 1850 zł do 2000 zł (1459 zł na rękę) oraz minimalnej stawki godzinowej na umowach-zleceniach (13 zł). Ponadto, według badań Instytutu Badawczego Randstad 44% pracodawców planuje podwyżki. Blisko połowa z nich (48%) chce, by wynagrodzenia wzrosły o nie więcej niż 4%, co piąta (20%) podniesie od 4 do 7 %, a co szósta (16 %) o 7 do 10%. Przyczynami podwyżek mają być zarówno zadowolenie z pracy obecnie zatrudnionych, a także dobre wyniki finansowe firm. Czy w Sulęcinie i okolicach pracodawcy oferują wyższe wynagrodzenia? Patrząc na oferty zamieszczone na http://www.pracuj.pl/praca/Sulęcin;wp chyba jeszcze tego nie widać.

Miejmy nadzieję, że te procenty przełożą się faktycznie na podwyżki liczone w złotówkach. Życzymy też jak najlepszych wyników pracodawcom w 2017 r., aby ich sukcesy przekładały się na poprawę stanu gospodarki naszego kraju i jego mieszkańców.

Autor
Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin