ESA Trucks
ESA Trucks
ESA Trucks
ESA Trucks
Praca steinpol
Home Aktualności z Sulęcina

Praca Christianapol meble Sulęcin

Następne 8 milionów zł zostało przeznaczone na pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorców z województwa lubuskiego. Ten rodzaj pomocy skierowany jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Pożyczka na przetrwanie
Środki z pożyczki płynnościowej mają ułatwić firmom niwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID-19 i zarządzonych obostrzeń, czyli ma pomóc przedsiębiorstwom przetrwać. To 8 milionów pochodzi z pożyczek już zwróconych przez innych przedsiębiorców. – Ten rodzaj wsparcia cieszy się dużym zainteresowaniem. W ciągu 5 miesięcy wypłaciliśmy już 8 mln zł – mówi członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński. Zarząd przeznaczył już 56 milionów złotych na pomoc przedsiębiorcom.

Na co można przeznaczyć pieniądze?
Pieniądze uzyskane z tego programu wsparcia mogą być przeznaczone na wydatki bieżące i obrotowe firm, mających siedzibę w województwie lubuskim, czyli:
– na wynagrodzenia dla pracowników (też na składki ZUS i do US),
– na pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych,
– na spłatę zobowiązań handlowych i na utrzymanie infrastruktury,
– na zakup towarów, materiałów itp.,
– na inne niezbędne wydatki,
– na spłatę 2 bieżących rat kredytów, pożyczek i leasingów.

Gdzie dostać pożyczkę?
O pożyczkę płynnościową można ubiegać się w:
– Fundacji „Przedsiębiorczość” w Żarach, fp@fundacja.zary.pl, przybylla@fundacja.zary.pl, tel. (68) 479 16 02 i (68) 479 16 04,
– Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. – arr@agroreg.com.pl, tel. (74) 872 50 25 i (74) 872 70 45,
– Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. – arleg@arleg.eu, tel. (76) 862 27 77,
– Dolnośląskim Parku Innowacji i Nauki S.A. – marta.mazur@dpin.pl, pawel.blacheta@dpin.pl, tel. 519 540 952,
– Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości – sekretariat@inkubator.kalisz.pl, tel. (62) 764 12 42,
– Towarzystwie Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. – pozyczka@tise.pl, tel. (22) 636 07 40.

Szczegóły pożyczki płynnościowej
Wartość pożyczki nie może przekraczać: 100 tysięcy złotych dla mikroprzedsiębiorstw, 200 tysięcy dla małych przedsiębiorstw oraz 500 tysięcy dla średnich przedsiębiorstw. Ta pomoc nie może przekraczać połowy kosztów funkcjonowania firmy w 2019 roku, jednak suma pożyczki może zostać zwiększona na okres 6 miesięcy. O tym i innych szczegółowych warunkach można przeczytać na stronie Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego (https://www.lfp.region.zgora.pl/pozyczka-plynnosciowa).

JP

Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie