Media Expert Sulęcin
Media Expert Sulęcin
Media Expert Sulęcin
Media Expert Sulęcin
Home Aktualności z Sulęcina

Praca meble łóżka Sulęcin

Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” realizowana jest od 2002 roku przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy. Jej celem jest promowanie racjonalnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dzieciom i młodzieży zachowań prospołecznych. Stanowi zagadnienie wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Swoje przedsięwzięcie realizuje poprzez ścisłą współpracę z samorządami lokalnymi w całym kraju. W każdym roku do miast i gmin, trafiają zestawy edukacyjne w postaci różnorodnych wydawnictw profilaktycznych, adresowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli.

W Domu Joannitów w Sulęcinie z udziałem Burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta, Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzeja Żelechowskiego, Koordynatora Konkursu Aldony Żuk i Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zbigniewa Daukszy, 10 marca odbyło się podsumowanie XIX Edycji Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł. Kampania została przeprowadzona we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Sulęcin i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie, okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 30 listopada 2019 roku.

W jej założeniu odbył się konkurs literacko-plastyczny „Ja za 20 lat”, na który do Fundacji wpłynęło kilka tysięcy prac, w tym 48 z Gminy Sulęcin. Osiem prac zostało wyróżnionych i nagrodzonych. W sali konferencyjnej Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart wręczył wyróżnionym dyplomy i nagrody, a opiekunom uczniów, dyrektorom szkół i nauczycielom certyfikaty, które otrzymali:

– ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie – Dyrektor Izabela Hutyra, Grażyna Czernia, Agnieszka Gocal, Anna Gwizdek, Zuzanna Rajman i Kacper Grochowski – wyróżnienie w konkursie plastyczno-literackim, Agata Filipowicz, Natalia Tomczak i Julia Czarnecka,

– ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie – Dyrektor Sławomir Słonik, Wioletta Markowska, Violetta Kobylnik, Lucyna Derewlana, Elżbieta Głębowska, Marina Wróżbit, Natalia Tofel i Martyna Pakulska – wyróżnienie w konkursie plastyczno-literackim, Oliwia Mazur, Michał Pihan i Amelia Siudak,

– ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Strażaków z Trzemeszna Lubuskiego – Dyrektor Teresa Mazur,
Ewa Pawłowska i Agata Koza – wyróżnienie.

– ze Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego z Wędrzyna – Dyrektor Edyta Jakóbczak, Agnieszka Łukaszkiewicz, Jolanta Jeremicz, Beata Szymańczuk, Karolina Jakóbczak i Wojciech Gacek – wyróżnienie w konkursie plastyczno-literackim.

– ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie – Dyrektor Danuta Malinowska,
Monika Stegeman, Agnieszka Kowzan i Aleksandra Poznańska – wyróżnienie w konkursie plastyczno-literackim, Fundacja przyznała również certyfikat Gminie Sulęcin, reprezentowaną przez Burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta, Ośrodkowi Pomocy Społecznej z Sulęcina, reprezentowanemu przez Dyrektora Andrzeja Żelechowskiego i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, reprezentowaną przez Zbigniewa Daukszę.

Maciek Barden

BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Reklama Sulęcin
Reklama Sulęcin
Reklama Sulęcin
Reklama Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin