Praca ESA TRUCKS Świecko
Home Aktualności z Sulęcina

18 lipca 2023 roku odbyła się LXV Sesja Rady Powiatu Sulęcińskiego. Podczas niej podjęto uchwały zwiększające diety radnych Rady Powiatu Sulęcińskiego oraz Starosty Sulęcińskiego. O ile więcej powiat przeznaczy na działanie rady i starosty?

50 tysięcy złotych rocznie więcej na radnych
Starosta, odnosząc się do pytań radnych odnośnie podnoszenia diet, określił utrzymywanie ich na niskim, jak dotychczas, poziomie jako „dziadostwo”. Oburzyło to część radnych, którzy nie opowiadali się przychylnie za zwiększaniem diet. Finalnie utrzymanie rady ma kosztować powiat 50 tysięcy rocznie więcej niż dotychczas.

Ile będą zarabiali radni w Powiecie Sulęcińskim?
Nowe diety zostały przyjęte przez radnych nie jednogłośnie. 8 z nich opowiedziało się za (Tomasz Jaskuła, Andrzej Kuchnio, Sławomir Słonik, Jan Soliński, Symeyak Czesław, Ilona Wojciechowska, Dawid Wygiera oraz Artur Wysokiński), 3 przeciw (Żaneta Murmyło, Tomasz Prozorowicz i Gabriela Trzpis), 3 wstrzymało się od głosu (Adam Basiński, Bożena Dudarz i Agnieszka Sławiak), a jeden radny był nieobecny.
Nowe wynagrodzenia wyglądają następująco:
– Przewodniczący Rady Powiatu – 2600 zł,
– Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – 1800 zł,
– przewodniczący komisji stałej – 1600 zł,
– członek jednej lub kilku komisji stałych – 1200 zł,
– radny niebędący członkiem komisji stałej – 200 zł,
– radny będący członkiem komisji doraźnej – 400 zł,
– nieetatowy członek zarządu powiatu – 2400 zł.

Skąd powiat weźmie pieniądze na wyższe diety i wynagrodzenia?
W ślad za podwyżkami dla Radnych Powiatu Sulęcińskiego i Starosty idzie też zwiększenie wydatków na wicestarostę oraz etatowego członka zarządu. Pieniądze na podwyżki wpłyną tylko jednorazowo do budżetu powiatu. I dlatego w przypadku deficytu środków w przyszłym roku może zaistnieć konieczność przegłosowania obniżek diet i wynagrodzeń.
„Może lepiej nie robić z siebie bałwana i pozostać na tym poziomie wynagrodzeń, na których jesteśmy obecnie?” – skwitowała te informacje radna Gabriela Trzpis.

Starosta oficjalnie z podwyżką
Podczas sesji radni przegłosowywali również podwyżkę dla Starosty Sulęcińskiego. Gabriela Trzpis wniosła o przeprowadzenie głosowania tajnego w tej sprawie, jednak nie było to możliwe. Za podwyżką wynagrodzenia starosty zagłosowało 9 radnych (Bożena Dudarz, Andrzej Kuchnio, Agnieszka Sławiak Sławomir Słonik, Jan Soliński, Czesław Symeryak, Ilona Wojciechowska, Dawid Wygiera i Artur Wysokiński), 3 było przeciw (Żaneta Murmyło, Tomasz Prozorowicz oraz Gabriela Trzpis), 2 wstrzymało się od głosu (Adam Basiński i Tomasz Jaskuła) i jeden radny był nieobecny.

Ponad 19 tysięcy miesięcznie dla Starosty
Do tej pory Starosta Sulęciński Tomasz Jaskuła zarabiał 15 972,87 zł brutto miesięcznie. Po przegłosowanej podwyżce włodarz powiatu otrzyma miesięcznie wynagrodzenie w kwocie 19 367,50 zł. W tym roku uszczupli to budżet o około 26 500 zł. Z kolei w przyszłym roku będzie to kosztowało powiat około 53 000 zł.

O komentarz do podwyżek radnych i starosty poprosiliśmy samego Tomasza Jaskułę:
„Starosta nie udziela sobie podwyżki, a rada powiatu. Od siebie mogę tylko dodać, że po prawie 2 latach (tyle czasu minęło od podwyżek w niemal wszystkich samorządach woj.), przy okazji zmian ustawowych, nastąpiły korekty wynagrodzeń większości pracowników Starostwa i jednostek. W jakim miejscu byliśmy, odsyłam do oświadczeń majątkowych osób zajmujących kierownicze stanowiska w innych starostwach oraz gminach, choćby powiatu.”

Powiat dogania w końcu miasto?
Po podwyżce wynagrodzenia Starosta Powiatu w końcu dogonił Burmistrza Sulęcina, który po obowiązkowej podwyżce w listopadzie 2021 roku zarabia około 19 tysięcy złotych. Podobnie stało się z wynagrodzeniami członków Rady Powiatu, którzy mogą liczyć na diety nieco bardziej zbliżone do tych, które od dwóch lat otrzymują radni Rady Miejskiej w Sulęcinie. W zależności od funkcji pełnionej w Radzie Miejskiej mogą oni liczyć na kwoty od 1610 zł do 3220 zł. Radnym z Powiatu Sulęcińskiego przysługiwać będą kwoty od 200 zł do 2600 zł w zależności od pełnionej roli.

JP

Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Kwasy humusowe FLORAHUMUS