Szkoła języka angielskiego Sulęcin
Szkoła języka angielskiego Sulęcin
Szkoła języka angielskiego Sulęcin
Szkoła języka angielskiego Sulęcin
Praca steinpol
Home Kultura Koncerty - relacje

Praca meble łóżka Sulęcin

27 lutego w Klubie u Bulka (Sulęciński Ośrodek Kultury) odbyły się powiatowe eliminacje Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, który jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE. Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, realizatorem natomiast Sulęciński Ośrodek Kultury.

Rada artystyczna w składzie:
– p. Gabriela Augustyniak-Żmuda, przewodnicząca jury, ekspert z ramienia Regionalnalnego Centrum Animacji Kultury – doktor nauk humanistycznych w
dyscyplinie językoznawstwa, adiunkt Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Zajmuje się problematyką biografii językowych. Interesuje się socjolingwistyką, dialektologią i wielojęzycznością.
– p. Katarzyna Gardziejewska – z wykształcenia pedagog, miłośniczka poezji, wokalistka w zespole Trupięgi, czyli muzycznej interpretacji poezji Bolesława Leśmiana.
– p. Natalia Januszkiewicz – kierowniczka Biblioteki Publicznej w Sulęcinie

przyznała wyróżnienia oraz oczywiście – nominacje do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w dniach 26 i 27 marca.

Jury oceniało aż 43 uczestników, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1) dobór repertuaru (jego wartość artystyczna, oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora oraz jego wieku);
2) interpretacja utworu;
3) warsztat artystyczny (opanowanie pamięciowe utworu, modulowanie głosem, tempo wygłaszania, właściwe akcentowanie treści, właściwa artykulacja);
4) kultura słowa i ogólny wyraz artystyczny;
5) celowość użycia środków pozasłownych (np. mimiki, kostiumu, elementów scenografii, dźwięku i innych) wspomagających prezentację.

Miło nam poinformować, że nominacje do finału wojewódzkiego otrzymali:
I kategoria wiekowa:
– Piotr Kuchnio
– Pola Młyńczyk
– Zofia Busler
II kategoria wiekowa:
– Laura Płonka
– Jacek Lembicz
– Julia Jarmuszyńska
III kategoria wiekowa:
– Anna Martin
– Oliwia Wierzbińska
– Alicja Przybyłek

Serdecznie gratulujemy!

BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin