Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin
Home Szkoły

Ceny gazu EWE
Ceny gazu EWE
Ceny gazu EWE
Ceny gazu EWE

Indywidualny Plan Działania to badania w których uczestniczą uczniowie/uczestnicy projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim” realizowanego w ramach Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Rozpoznawanie i dokonanie oceny własnych predyspozycji osobowych każdego ucznia, jego potrzeb rozwojowych nie tylko umożliwiają poznanie samego siebie, swoich kompetencji edukacyjnych, ale są drogowskazem wyznaczającym indywidualny plan działania zmierzający do podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji do wykonywania określonego zawodu, planowania ścieżki kariery oraz zakwalifikowania się w ramach projektu do danej formy doskonalenia, czy w kursach, w szkoleniach, w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, obozach naukowych, czy też stażach i praktykach zawodowych u danego pracodawcy.

Praca Steinpol Rzepin
Praca Steinpol Rzepin
Praca Steinpol Rzepin
Praca Steinpol Rzepin

Każdy uczestnik otrzymuje indywidualny kod dostępu do baterii testów w celu zbadania kotwic kariery typu interpersonalnego, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, preferencji zawodowych, które rozwiązuje i wypełnia w towarzystwie konsultanta merytorycznego. Rozwiązywanie testów drogą online w formie BLENDED LERNING, uczestniczenie w wywiadzie behawioralnym pozwoli wygenerować wynik, który posłuży do przygotowania indywidualnego raportu dla każdego ucznia, do właściwego wsparcia. A co na to sami uczniowie?

Karolina Madaj i Agata Szymańska – uczennice technikum przyznały, że badanie było bardzo ciekawe, mimo że pytania dotyczyły dość trudnych, nowych, nietypowych sytuacji życiowych. Teraz z niecierpliwością oczekują na wyniki, które pomogą im w samorealizacji i planach na przyszłość.

Dyrektor szkoły
Grażyna Sobieraj

Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Autor

Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.

Reklama Sulęcin