Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin
Home Aktualności z Sulęcina

Ceny gazu EWE
Ceny gazu EWE
Ceny gazu EWE
Ceny gazu EWE

Spadochroniarze z 6 Brygady Powietrznodesantowej przez tydzień na poligonie w Wędrzynie potwierdzali swoją gotowość do realizacji zadań w ramach XXXVI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Kosovo Forces (PKW KFOR).

Ćwiczenie taktyczne z wojskami pod kryptonimem „Prisztina-17/I” stanowiło zwieńczenie półrocznych przygotowań żołnierzy XXXVI zmiany PKW KFOR. Rozpoczęte w październiku 2016 roku szkolenie pozwoliło żołnierzom zdobyć wiedzę z zakresu zadań stojących przed kontyngentem w rejonie misji oraz poznać uwarunkowania prawne, kulturowe i religijne występujące w Kosowie. Ponadto doskonalili się oni z procedur operacyjnych i taktycznych, a przede wszystkim realizowali intensywne szkolenie na zajmowanych w PKW KFOR stanowiskach funkcyjnych.
W dniach 13-17 marca 2017 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych (OSPWL) Wędrzyn certyfikacji poddany został cały kontyngent, którego trzon stanowią żołnierze 6 Brygady Powietrznodesantowej (6 batalionu powietrznodesantowego z Gliwic). Wraz z nimi szkolili się żołnierze z: 9 pułku rozpoznawczego z Lidzbarka Warmińskiego, 1 Brygady Logistycznej z Bydgoszczy, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych z Kielc, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego oraz Centralnej Grupy Działań Psychologicznych z Bydgoszczy.
Kierownikiem ćwiczenia był Dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej gen. bryg. Grzegorz Hałupka, zaś ćwiczących oceniał Zespół Certyfikujący Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych pod kierownictwem ppłk. Karola Malinowskiego. Sprawdzeniu podlegały kwestie teoretyczne czyli dokumentacja szkoleniowa, operacyjna i planistyczna, a także wiedza żołnierzy kontyngentu.
Ponadto plan ćwiczenia „Prisztina 17/I” zawierał szereg zadań taktycznych mających na celu sprawdzenie ich realizacji przez poszczególne komórki kontyngentu i kompanię manewrową w warunkach zbliżonych do panujących w rejonie misji. Oceniane zagadnienia obejmowały: działanie kompanii manewrowej w czasie realizacji zadań patrolowych, działania z zakresu taktyki prewencyjno-porządkowej CRC (Crowd & Riot Control), ochronę i obronę bazy w ramach Force Protection, procedury ewakuacji medycznej (MEDEVAC) oraz działania Zespołów Łącznikowo-Monitorujących w zakresie kontaktów z przedstawicielami lokalnej ludności i władz. W urealnieniu sytuacji, w jakiej mógłby się znaleźć pododdział, pomógł Burmistrz Sulęcina Pan Dariusz Ejchart. Wcielił się on w rolę burmistrza miejscowości Novo Selo w Kosowie i zaprosił do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie Dowódcę PKW ppłk. Roberta Kruza. Spotkanie miało charakter zapoznawczy jednak poruszone zostały kwestie, które i w realnej sytuacji mogłyby mieć miejsce.

Praca Steinpol Rzepin
Praca Steinpol Rzepin
Praca Steinpol Rzepin
Praca Steinpol Rzepin

Wśród innych ocenianych elementów była realizacja przedsięwzięć w ramach przeciwdziałania improwizowanym ładunkom wybuchowym oraz po znalezieniu i wykryciu Unexploded Ordnance (UXO), a także przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z użyciem broni masowego rażenia (BMR) lub toksycznych środków przemysłowych. Ponadto sprawdzona została działalność Taktycznego Zespołu Działań Psychologicznych (PSYOPS) realizującego zadania z zakresu wsparcia psychologicznego działań PKW prowadzonych w rejonie odpowiedzialności oraz działania operacyjne realizowane przez Zespół Rozpoznania Osobowego HUMIT.

W ćwiczeniu certyfikującym kontyngentu brało udział ponad 450 żołnierzy, którzy mieli do dyspozycji ok. 80, różnego rodzaju, pojazdów w tym WZT-3 z 17 Brygady Zmechanizowanej. Dodatkowo zajęcia uatrakcyjnił śmigłowiec Mi-17 wraz załogą z Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. W organizację całego przedsięwzięcia zaangażowali się także czworonożni saperzy wraz z przewodnikami z 2 pułku saperów z Kazunia, strażacy z Wojskowej Straży Pożarnej OSPWL Wędrzyn oraz funkcjonariusze policji z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie. Nie zabrakło żołnierzy z pozostałych batalionów brygady spadochronowej, którzy wsparli certyfikowany pododdział nie tylko zabezpieczając go logistycznie, ale również podgrywając działania różnych grup jako zespół pozoracji.

Cel został osiągnięty. Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. „Prisztina-17/I” potwierdziło, że wysiłek żołnierzy oraz czas poświęcony na szkolenie i zgrywanie poszczególnych elementów nie poszły na marne. Kontyngent osiągnął pełną gotowość do misji otrzymując od zespołu certyfikującego ocenę bardzo dobrą. Jak podkreślił podczas zakończenia ćwiczenia Dowódca 6BPD – „kontyngent jest Combat Ready”.

Tekst: por. Agata Niemyjska
Zdjęcia: Agata Niemyjska (AN), Aleksandra Dziedzicka (AD), Sebastian Brzezina (SB), Maciej Barden (MB)

Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Autor

Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.

Reklama Sulęcin