Home Aktualności z Sulęcina

Praca meble łóżka Sulęcin

Partnerstwo Lokalne na Rzecz Ekonomii Społecznej „Skuteczni w partnerstwie lokalnym” 12 października było organizatorem corocznego „Grzybobrania”, które miało miejsce na terenie Uroczyska Lubniewsko koło Żubrowa.

Impreza odbyła się z udziałem dzieci i młodzieży świetlic środowiskowych, Domu Dziecka z Sulęcina, rodzin zastępczych, rodzin objętych asystenturą oraz Środowiskowych Domów Samopomocy z Sulęcina i Lubniewic.

W organizację grzybobrania włączyły się: Urząd Miejski w Sulęcinie, Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół w Słońsku. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Sulęcina, Ośrodek Pomocy Społecznej z Sulęcina, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Lubniewic, Ośrodek Pomocy Społecznej z Torzymia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Krzeszyc, Ośrodek Pomocy Społecznej ze Słońska, Środowiskowy Dom Samopomocy z Lubniewic, Dom Dziecka z Sulęcina, Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenie „Razem” z Sulęcina i Lubniewicki Klub Seniora „Gorące Serca”.

Do współpracy przyjęli zaproszenie: Nadleśnictwo Sulęcin, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnych z Sulęcina, Komenda Powiatowa Policji z Sulęcina oraz Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego z Sulęcina.

Spośród uczestników grzybobrania nagrodzono zebrane grzyby, których objętość kapelusza była największa. W tej kategorii największy grzyb znalazła Klaudia Nowogran, którego kapelusz posiadał 60 centymetrów objętości. Kolejne miejsca zajęły: Antosia Kisiel /57 centymetrów/ i Agnieszka Pietrzyk /55 centymetrów/
Najładniejszy grzyb /prawdziwek/ znalazła Ola Siwik /50 centymetrów/.

W grzybobraniu wzięli również udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, Starostwa Powiatowego, Urzędu Marszałkowskiego z Zielonej Góry oraz zaproszeni goście.


Maciek Barden

Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin