Praca Steinpol
Praca Steinpol
Praca Steinpol
Praca Steinpol
Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin
Home Aktualności z Sulęcina

Praca meble łóżka Sulęcin

Dnia 03.07.2018r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie uczniowie klas programowo najwyższych kończących się egzaminem maturalnym odebrali świadectwa dojrzałości. Temu doniosłemu wydarzeniu towarzyszyły okrzyki radości i uśmiech na wielu twarzach. To kolejny rok, w którym coraz więcej uczniów podejmuje próbę zdawania egzaminów zewnętrznych, szczególnie w klasach technikalnych, dla których bardzo istotnym i ważnym egzaminem jest przed wszystkim egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Wieńczy on okres nauki, potwierdza stan przygotowania do podjęcia pracy w dorosłym życiu.

W bieżącym roku szkolnym zdawalność z egzaminu maturalnego: z języka polskiego wynosiła 98,07%, w tym egzamin pisemny zdało 92,3% maturzystów, średni wynik procentowy 46%, egzamin ustny 100%, średni wynik procentowy 48%;
– egzamin ustny z języka angielskiego 100%, średni wynik procentowy 50,5%, egzamin pisemny 85%, średni wynik procentowy 55,7%;
– egzamin ustny z języka niemieckiego 100%, średni wynik procentowy 47,8%, pisemny 84%, średni wynik procentowy 44%.

Radości tyle nie sprawił uzyskany wynik z matematyki, sięgający 55,45% zdawalności, średni wynik procentowy 45%. Uczniowie, którzy nie uzyskali pozytywnego wyniku na maturze zdawanej w bieżącym roku szkolnym z jednego przedmiotu mają prawo przystąpienia do egzaminu w sesji poprawkowej. O ile uzyskają pozytywny wynik, to procent zdawalności znacznie wzrośnie.

Uczniowie kończący szkołę w większości procentowej przywiązują wagę do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Świadczy o tym nie tylko procent przystępujących do w/w egzaminów (73,01 % do egzaminu maturalnego, a 98% do egzaminu zawodowego), lecz także uzyskane przez nich w maju br. dyplomy i certyfikaty potwierdzające osiągnięty stan wiedzy, umiejętności i sprawności zawodowej. Są one nagrodą, wartością nie tylko ucznia, nauczycieli i szkoły, a również wartością społeczną. Potwierdzają stan przygotowania do podjęcia pracy zawodowej przez kolejne roczniki. Dyplom wydany przez OKE jest nie tylko wymiarem formalnym, ale również stopniem jakości kwalifikacji w zawodzie adresowanym do pracodawców.

Wzbogacamy rynek pracy o kolejnych wykwalifikowanych techników w zawodach, m.in.: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych.

Grażyna Sobieraj
Dyrektor Szkoły

Autor
Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.
BuS Grossberen dojazdy
BuS Grossberen dojazdy
BuS Grossberen dojazdy
BuS Grossberen dojazdy
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Proama Sulęcin
Proama Sulęcin
Proama Sulęcin
Proama Sulęcin
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin