Praca autostrada eksploatacja
Praca autostrada eksploatacja
Praca autostrada eksploatacja
Praca autostrada eksploatacja
Praca ESA TRUCKS Świecko
Home Aktualności z Sulęcina

W Świetlicy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzyniu, 25 kwietnia miały miejsce wybory sołtysa i rady sołeckiej. Zebranych w sali mieszkańców sołectwa przywitał burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart. Kończącemu kadencję 2019-2023 sołtysowi Grzegorzowi Czuczakowi oraz radzie sołeckiej, którą reprezentowali Wanda Gawor, Teresa Mazur, Maria Krajnik, Teresa Janosz i Piotr Żygowski, burmistrz Sulęcina przekazał listy gratulacyjne oraz złożył podziękowanie za dotychczasową bezinteresowną pracę na rzecz sołectwa i jego mieszkańców.

Spośród osób uczestniczących w wyborach, na przewodniczącego zebrania wybrano Teresę Mazur, na sekretarza Jagodę Czuczak, a do Komisji Skrutacyjnej Annę Bilon, Janinę Czuczak i Joannę Piechocką reprezentującą Urząd Miejski z Sulęcina.

Do wyborów na sołtysa Zarzynia z sali zgłoszono dwie kandydatury. W wyborach uczestniczyło 30 osób uprawnionych do głosowania. Na podstawie tajnego głosowania, podliczenia głosów i protokołu Komisji Skrutacyjnej, zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: Grzegorz Czuczak 20 głosów ważnych i Klaudia Pilarczyk 10 głosów ważnych. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że sołtysem Zarzynia nowej kadencji został wybrany Grzegorz Czuczak.

Wyborcy Zarzynia w jawnym głosowaniu ustalili, że nowa rada sołecka będzie składała się z pięciu osób. Na podstawie tajnego głosowania i podliczenia głosów, Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że radę sołecką nowej kadencji będą reprezentowali: Teresa Mazur (uzyskała 28 ważnych głosów), Klaudia Pilarczyk (27 ważnych głosów), Krzysztof Bilon (26 ważnych głosów), Stanisław Żygowski (26 ważnych głosów) i Piotr Żygowski (30 ważnych głosów).
Koordynatorem wyborów w Zarzyniu była sekretarz Urzędu Miejskiego Iwona Kaszuba.


Maciek Barden

Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Kwasy humusowe FLORAHUMUS