Praca ESA TRUCKS Świecko
Home Aktualności z Sulęcina

Gmina Sulęcin opublikowała już wyniki konsultacji społecznych, które przeprowadzone były od 17 maja do 18 kwietnia tego roku. Ich celem było poznanie opinii mieszkańców w sprawie rewitalizacji obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Sulęcin. Łącznie do gminy wpłynęły 24 wypełnione ankiety.

Centrum do rewitalizacji
Projekt Rady Miejskiej w Sulęcinie zakładał wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy. Wyznaczono go w ramach obrębu ulic: części 3 Maja, części Alei Ostrowskiej, Doliny Postomii, części Emilii Plater, Fabrycznej, części Jana Kilińskiego, Krótkiej, Mariańskiej, Marii Skłodowskiej-Curie, Ronda Marka Włodarczaka, części Młynarskiej, Parku Bankowego, Piastowskiej, Pineckiego, Placu Kościelnego, Placu Czarnieckiego, Romualda Traugutta, Rybnej, Stefana Batorego, Stefana Żeromskiego, Szkolnej, Szpitalnej, Tadeusza Kościuszki, Ronda Unii Europejskiej, Wąskiej, części Wiejskiej, Wincentego Witosa, części Winnej Góry, a także Żwirki i Wigury. Chodzi więc o ścisłe centrum Sulęcina. Ankietę podzielono na kilka obszarów.

Wandale i brak żłobków – to największy problem w centrum Sulęcina
Pierwsze pytanie dotyczyło czynników społecznych. Wśród najistotniejszych problemów mieszkańcy wskazali wandalizm, ograniczony dostęp do żłobków oraz starzenie się społeczeństwa czy bezrobocie. Poza tym istotnym problemem dla mieszkańców jest niski poziom integracji mieszkańców i niski poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym. Najmniej istotnym problemem według Sulęcinian jest narkomania czy alkoholizm w centrum miasta.

Gmina nie wspiera małych przedsiębiorców?
Z kolei w pytaniu dotyczącym aspektów gospodarczych, najbardziej istotnym problemem dla mieszkańców są niskie zarobki oraz niedostateczne wsparcie dla małych przedsiębiorców. Jako problemy istotne Sulęcinianie wskazywali niedostateczną liczbę miejsc pracy czy brak uzbrojonych terenów inwestycyjnych lub słabą aktywność przedsiębiorczą mieszkańców.

Kulturą Sulęcin stoi
W pytaniu dotyczącym przestrzenności i funkcjonalności mieszkańcy nie narzekali na miejsca i jakość aktywności społecznej i kulturalnej. Nic w tym dziwnego, bo każdego roku o wypełnienie kalendarza kulturalnego i sportowego dbają sulęcińskie organizacje i kluby. Jako problemy istotne wskazano za to niski poziom rozwoju infrastruktury drogowej, małą powierzchnię parkingów i chodników czy słabą jakość i ilość oświetlenia. Sulęcinianie skarżą się też na niską estetykę przestrzeni publicznej.

Centrum Sulęcina mało ekologiczne
Wśród najbardziej istotnych problemów centrum Sulęcina mieszkańcy wskazali zanieczyszczenie powietrza przez nieefektywne i stare piece, niską świadomość ekologiczną mieszkańców czy zbyt małe wykorzystanie OZE. Równie istotne problemy to: zły stan budynków mieszkalnych czy zbyt mała liczba budynków poddanych termomodernizacji. Z kolei za mało istotne problemy mieszkańcy uznali hałas czy zanieczyszczone cieki wodne.

JP

Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Kwasy humusowe FLORAHUMUS