Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin
Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin
Home Aktualności z Sulęcina

Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin

Piknik Ekologiczny REDUCE, REUSE, RECYCLE dofinansowany został ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Budżet państwa.


Celowy Związek Gmin CZG-12 w dniu 8 czerwca w godz. 9.00- 14.00 na terenie Pałacu w Gliśnie zorganizował Piknik Ekologiczny skierowany do dzieci z placówek oświatowych gmin członkowskich Związku oraz Partnera z Niemiec – Szkoły Podstawowej z Friedland. Witając gości i dzieci Przewodniczący Zarządu Celowego Związku Gmin CZG-12 Tadeusz Pietrucki podkreślił jak ważna jest edukacja ekologiczna zwłaszcza w obliczu zmian w zasadach gospodarki odpadami i przypomniał, że w ramach obchodów 20-lecia Związku będziemy z naszym stoiskiem w każdej gminie. Oficjalnie rozpoczął imprezę hymn zagrany przez uczniów Technikum Leśnego ze Starościna.

Hasło tegorocznego Pikniku REDUCE, REUSE, RECYCLE nawiązywało do zasady 3R, która oznacza: ogranicz ilość odpadów, użyj ponownie i oddaj do recyklingu. Podczas Pikniku chcieliśmy nawiązać do tej zasady prezentując wystawy – Ośmiokąt edukacyjny Fundacji ARKA oraz Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS, organizując gry, warsztaty recyklingowe i konkursy. W Eko Fashion Show – pokaz strojów z surowców wtórnych- inwencją twórczą wykazały się przedszkolaki prezentując stroje wykonane ze zużytych foliówek, gazet, worków i innych odpadów. Również podczas wykonywania recyklingowej biżuterii dzieci mogły wykorzystać stare kable, nakrętki, guziki oraz skrawki materiałów. Okazało się także, że stare beczki, puszki, garnki i rury są świetnym materiałem do wspólnej zabawy w warsztatach eko-orkiestry.

Organizując Piknik Ekologiczny nie wypada wrzucać wszystkiego do jednego kosza – w tym celu postawiliśmy na terenie 12 koszy do segregacji odpadów w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i czarnym – w ten sposób nawiązaliśmy do trzeciej zasady RECYCLE – oddaj do odzysku.

Dzieci mogły wykazać się sprawnością fizyczną produkując prąd w Zielonym Kinie, wykonując zadania sprawnościowe w Wiosce Harcerskiej, czy badać hałas przy pomocy specjalistycznych urządzeń przygotowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oddział w Gorzowie Wlkp. O tym, że przyrodę musimy szczególnie chronić, nie śmiecić i zachowywać ciszę w lasach i terenach chronionych przypominali na swoich stoiskach pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Parku Narodowego Ujście Warty oraz Technikum Leśnego w Starościnie.

Każdy uczestnik Pikniku otrzymał pamiątkowa koszulkę oraz upominek.

Szkoła Podstawowa z Friedland zaprezentowała wyniki projektu Fifty-Fifty. Trzyletni projekt obejmował sześć szkół i cztery przedszkola z gminy Schlaubetal i miast Beeskow, Friedland i Storkow. Celem projektu było nauczenie dzieci, jak obchodzić się z energią cieplną, prądem i wodą Szkole Podstawowej z Friedland udało się zaoszczedzić w 2015 roku 800 Euro, zaś rok później 1100 Euro.
Za zaangażowanie dziękujemy wszystkim instytucjom i placówkom, które dołożyły swoją cegiełkę w edukację ekologiczną dzieci i młodzieży z Celowego Związku Gmin CZG-12. Za czynny udział w wydarzeniu dziękujemy także Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej, Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związek Harcerstwa Polskiego ZHP Komenda Hufca Sulęcin.

Piknik odbył się pod Patronatem Honorowym Wojewody Lubuskiego

 

 

Katarzyna Radej

Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Szkoła Żak
Szkoła Żak
Szkoła Żak
Szkoła Żak
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Skup złomu Sulęcin
Skup złomu Sulęcin
Skup złomu Sulęcin
Skup złomu Sulęcin