Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin
Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin
Home Kultura Archiwum wydarzeń

Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin

Gość w dom, pamiętnik na stół!

Rozpoczął się konkurs dla mieszkańców Sulęcina na prace pamiętnikarskie dotyczące przyjmowania gości i odwiedzania innych – tego, jak wygląda to dziś oraz jak się to zmieniało na przestrzeni lat. Do zdobycia są nagrody pieniężne.

Kogo zapraszamy do siebie, a kogo odwiedzamy? Jakie okazje zachęcają do wspólnych spotkań? Jak należy podjąć gości, a jak nie wypada? Czy wchodząc do domu gość powinien ściągnąć buty? To tylko przykładowe pytania, na które odpowiedź mają przynieść prace zbierane w konkursie „O gościach i w gościach. Oblicza gościnności”. Organizatorzy z Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu czekają na prace mieszkańców zawierające refleksje i wspomnienia na temat goszczenia i bycia goszczonym. Pracę może nadesłać każda osoba mieszkająca w Sulęcinie lub najbliższych okolicach, mająca co najmniej 16 lat. Chodzi zarówno o odległe wspomnienia, jak i opisy dzisiejszych doświadczeń i obserwacji, zawierające jak najwięcej przykładów, opisów konkretnych wydarzeń i sytuacji „z życia wziętych”.

Konkursy na pamiętniki mają długą tradycję w polskiej socjologii. Nadesłane pamiętniki będą cennym materiałem badawczym, jak również wkładem do poznania lokalnej historii Sulęcina. Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone (I miejsce – 1000 zł, II miejsce – 750 zł, III miejsce – 500 zł). Jurorzy będą oceniać przede wszystkim szczegółowość opisu codziennych i odświętnych zwyczajów, zachowań i wspomnień związanych z gościnnością oraz wiarygodność prac.

Prace należy przesyłać do 30 listopada br. w formie elektronicznej, drukowanej, maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Można do nich dołączać zdjęcia, fragmenty prac archiwalnych (np. dzienników pisanych w przeszłości), rysunki, bilety, dokumenty czy ilustracje. Nie trzeba posługiwać się imieniem i nazwiskiem, wystarczy pseudonim. Organizatorzy gwarantują anonimowość i poufność przesyłanych informacji.
Wszelkie informacje na ten temat konkursu można znaleźć w ogłoszeniu i regulaminie, dostępnych na stronie www.archiwum.edu.pl/konkurs, a także w Urzędzie Miasta w Sulęcinie oraz Ośrodku Kultury.

Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Szkoła Żak
Szkoła Żak
Szkoła Żak
Szkoła Żak
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Skup złomu Sulęcin
Skup złomu Sulęcin
Skup złomu Sulęcin
Skup złomu Sulęcin