Praca Steinpol
Praca Steinpol
Praca Steinpol
Praca Steinpol
Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin
Home Promowane

Praca meble łóżka Sulęcin

Józef Piłsudski, Bitwa o wolność 1918, Józef Piłsudski, kasztanka i wolna Polska -są to tylko niektóre tytuły zwycięskich prac spośród wielu, jakie napłynęły na konkurs „Historia malowana”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie 12 czerwca 2018 r. szósty raz miał zaszczyt powitać laureatów Międzyszkolnego Ponadregionalnego Konkursu Historyczno-Plastycznego pt. ”Historia Malowana”. Konkurs trwał od 1 lutego do 30 kwietnia 2018 roku. Do komisji konkursowej wpłynęło 429 prac plastycznych z 55 placówek oświatowych z województwa lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Nagrodzono 28 uczestników konkursu. Obejmował sześć kategorii zróżnicowanych pod względem wiekowym i umiejętności uczestników. W tym roku włączyliśmy do wspólnego poznawania historii Polski uczniów od 6 roku życia.

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży w następujących kategoriach wiekowych:
– I- dzieci od 6 do 9 roku życia
– II – dzieci od 10 do 13 roku życia
– III – młodzież od 14 do 16 roku życia
– IV- młodzież od 17 do 19 roku życia
– V – dzieci i młodzież niepełnosprawna od 10 do 16 roku życia
– VI – młodzież niepełnosprawna od 17 do 24 roku życia

Celem konkursu było popularyzowanie historii Polski, rozwijanie wiedzy historycznej oraz stworzenia szansy do wymiany emocji, wrażeń i doświadczeń artystycznych. Bardzo ważna intencją konkursu była integracja dzieci i młodzieży o różnym stopniu sprawności. W tym roku zwracaliśmy szczególna uwagę na 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Włączyliśmy się w ten sposób w ogólnopolskie obchody tej rocznicy.

Tematem prac plastycznych wykonywanych dowolną techniką malarską była postać /postacie, znak lub wydarzenie związane z historią Polski.

Patronat honorowy nad konkursem objęli:
– Starostwo Sulęcińskie i Powiat Sulęciński,
– Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu,
– Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
– Bractwo Rycerzy Ziemi Międzyrzeckiej,
– magazyn historyczny „Mówią wieki”,
a medialny Gazeta Lubuska i Przekrój Lokalny

Komisja konkursowa obradowała w składzie: Anna Gwizdek – instruktor w sekcji plastycznej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, Lech Malinowski – historyk, dziennikarz, regionalista, Wioletta Kaźmierczak – nauczyciel historii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie. Nadesłane prace dotyczyły wydarzeń i postaci z historii Polski od średniowiecza do współczesności. Konkurs zdominowały postacie i wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 r. Wiele prac charakteryzowało się wysokim poziomem umiejętności artystycznych ich autorów. Prace wywołują zdumienie, uśmiech, zadumę, przywołują refleksję. Prace zostały wykonane różnorodnymi technikami: forma przestrzenna, rysunek, akwarele, pastele, kolaż, wyklejanki z plasteliny i innych materiałów, techniki mieszane.

Na uroczystość przyjechali uczniowie wraz z opiekunami z różnych szkół naszego województwa. Przybyli zaproszeni goście: Adam Basiński – starosta sulęciński, Tadeusz Dąbroś – przewodniczący Rady Powiatu, Tomasz Prozorowicz – wicestarosta, Katarzyna Książkowska z Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Adam Piotrowski- redaktor Przekroju Lokalnego, Lech Malinowski – historyk, dziennikarz oraz Anna Gwizdek- instruktor Sulęcińskiego Ośrodka Kultury. Zgromadzeni laureaci z opiekunami oraz goście mieli okazję obejrzeć prezentację mundurów z okresu powstania wielkopolskiego oraz II wojny światowej i posłuchać wojskowych opowieści, których dostarczył pan Maciej Myczka z grupą ze Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie. W obecności pani dyrektor Ośrodka – Danuty Malinowskiej i starosty sulęcińskiego – Adama Basińskiego, nagrodzeni uczniowie odebrali zasłużone dyplomy oraz nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych. Obecni na ceremonii wręczania nagród byli uczniowie ze szkół: Karolina Jaśkowiak ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu (I miejsce ex aequo w I kategorii), Olga Sikorska (II miejsce w I kategorii), i Jakub Gumuliński (I miejsce ex aequo  w II kategorii), ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie – Agata Bienias (I miejsce ex aequo II kategoria) ze Szkoły Podstawowej w Bukowcu, Dawid Rutkowski (III miejsce ex aequo w kategorii II) , Kacper Kaleta (III miejsce ex aequo w III kategorii) z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku, ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie-Maria Świętochowska (III miejsce ex aequo w II kategorii) z opiekunką Violettą Kobylnik, Klaudia Kałużna z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowej( I miejsce w III kategorii), ze Szkoły Podstawowej w Torzymiu- Helena Nowaczyk (III miejsce w I kategorii), z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim – Marek Szydlak ( III miejsce ex aequo w III kategorii) z opiekunem panem Maciejem Błońskim, ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Sulęcinie- Zuzanna Woźniak (III miejsce), Kamil Kowalski ( II miejsce), Krzysztof Wołyniec, Jakub Białek (III miejsce w VI kategorii). Naszej uroczystości towarzyszyła wystawa prac laureatów. Prace będą prezentowane we wrześniu w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. oraz w listopadzie w Sulęcińskim Ośrodku Kultury.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Uczniom-uczestnikom konkursu gratulujemy talentu, wiedzy i pracy włożonej w wykonanie pięknych malowanych historii.

Rodzicom i nauczycielom gratulujemy tak wspaniałych i uzdolnionych dzieci i podopiecznych. Laureatom życzymy powodzenia w dalszym rozwijaniu swoich pasji.

Wioletta Kaźmierczak

Wyniki konkursu:

I. Skład Komisji Konkursowej oceniającej prace z I, II, III, IV, V i VI kategorii :
1. Anna Gwizdek – instruktor w sekcji plastycznej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury
2. Lech Malinowski – historyk, dziennikarz, regionalista
3.Wioletta Kaźmierczak – nauczyciel historii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie

II. Lista laureatów w poszczególnych kategoriach

1. W kategorii I – dzieci od 6 do 9 roku życia

I miejsce
TYTUŁ/OPIS Józef Piłsudski
AUTOR Sylwia Olszanowska
SZKOŁA Szkoła Podstwawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie
OPIEKUN Elżbieta Maciejewska

I miejsce
TYTUŁ/OPIS Bitwa o wolność 1918
AUTOR Karolina Jaśkowiak
SZKOŁA Szkoła Podstwawowa nr 3 w Luboniu
OPIEKUN Beata Janicka

II miejsce
TYTUŁ/OPIS Józef Piłsudski, kasztanka i wolna Polska
AUTOR Olga Sikorska
SZKOŁA Szkoła Podstwawowa im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie
OPIEKUN Anna Sulmińska

III miejsce
TYTUŁ/OPIS Niepodległościowy pastisz maskarady T. Makowieckiego
AUTOR Helena Nowaczyk
SZKOŁA Szkoła Podstwawowa w Torzymiu
OPIEKUN Ilona Wojciechowska

2. W kategorii II – dzieci od 10 do 13 roku życia

I miejsce
TYTUŁ/OPIS Józef Piłsudski
AUTOR Agata Bienias
SZKOŁA Szkoła Podstwawowa w Bukowcu
OPIEKUN Joanna Szuman

I miejsce
TYTUŁ/OPIS Wódz
AUTOR Jakub Gumuliński
SZKOŁA Szkoła Podstwawowa im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie
OPIEKUN Iwona Wojciechowska

II miejsce
TYTUŁ/OPIS Mikołaj Kopernik
AUTOR Alicja Kowalczyk
SZKOŁA Szkoła Podstwawowa nr 13 w Gorzowie
OPIEKUN Anna Bobołowicz

II miejsce
TYTUŁ/OPIS Emilia Plater
AUTOR Aleksandra Gromek
SZKOŁA Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie
OPIEKUN Mariusz Lubaczewski

III miejsce
TYTUŁ/OPIS Irena Sendlerowa- sprawiedliwa wśród narodów świata
AUTOR Dawid Rutkowski
SZKOŁA Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
OPIEKUN Anna Barczyk -Kołodziejska

III miejsce
TYTUŁ/OPIS Józef Poniatowski
AUTOR Maria Świętochowska
SZKOŁA Szkoła Podstwawowa im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie
OPIEKUN Violeta Kobylnik

3. Lista laureatów w III kategorii – młodzież od 14 do 16 roku życia
I miejsce
TYTUŁ/OPIS Katyń
AUTOR Klaudia Kałużna
SZKOŁA Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowej
OPIEKUN Cz. Świercz, J.Koniuszko

II miejsce
TYTUŁ/OPIS Nadzieja w polskiej husarii
AUTOR Magdalena Hęś
SZKOŁA Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych im. Stefana Wyszyńskiego Prymasa
Tysiąclecia w Gnieźnie
OPIEKUN Anna Kowszewicz

II miejsce
TYTUŁ/OPIS Nieskończenie niepodległa
AUTOR Jakub Stręk
SZKOŁA Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście
OPIEKUN Iwona Szuster

III miejsce
TYTUŁ/OPIS Powstanie listopadowe
AUTOR Kacper Kaleta
SZKOŁA Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
OPIEKUN Anna Barczyk -Kołodziejska

III miejsce
TYTUŁ/OPIS Orzeł na pieczęci Przemysława II
AUTOR Marek Szydlak
SZKOŁA Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ośnie Lubuskim
OPIEKUN Maciej Błoński

4. Lista laureatów w IV kategorii – młodzież od 17 do 19 roku życia

I miejsce
TYTUŁ/OPIS Orzeł z Dziennika Praw 1918
AUTOR Adrian Rosiński
SZKOŁA Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście
OPIEKUN Iwona Szuster

II miejsce
TYTUŁ/OPIS Powstanie
AUTOR Weronika Zbiranek
SZKOŁA Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych im. Stefana Wyszyńskiego Prymasa
Tysiąclecia w Gnieźnie
OPIEKUN Anna Kowszewicz

5. Lista laureatów w V kategorii- młodzież niepełnosprawna od 10 do 16 roku życia

I miejsce
TYTUŁ/OPIS Król Kazimierz Wielki
AUTOR Joanna Grzywaczewska
SZKOŁA Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107 im. A. Fidlera w Poznaniu
OPIEKUN Halina Tymczyj

II miejsce
TYTUŁ/OPIS Kazimierz Wielki
AUTOR Kamil Kowalski
SZKOŁA Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Sulęcinie
OPIEKUN Monika Stegeman

III miejsce
TYTUŁ/OPIS Polska-mój dom
AUTOR Weronika Banaś
SZKOŁA Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelcach Krajeńskich
OPIEKUN Monika Kowal

III miejsce
TYTUŁ/OPIS Fryderyk Chopin
AUTOR Zuzanna Woźniak
SZKOŁA Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Sulęcinie
OPIEKUN Ewa Rewers

Wyróżnienie specjalne:
TYTUŁ/OPIS Pomnik
AUTOR Damian Seremak
SZKOŁA Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Sulęcinie
OPIEKUN Monika Stegeman

6. Lista laureatów w VI kategorii – młodzież niepełnosprawna od 17 do 24 roku życia.
I miejsce
TYTUŁ/OPIS Naczelnik
AUTOR Michał Janiak
SZKOŁA Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gnieźnie
OPIEKUN Krzysztof Ortaszewski

II miejsce
TYTUŁ/OPIS Wiek niepodległości
AUTOR Piotr Uljasz, Kornel Bielski
SZKOŁA Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie
OPIEKUN Katarzyna Gałka

II miejsce
TYTUŁ/OPIS Żołnierze
AUTOR Jan Szmytkiewicz
SZKOŁA Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze
OPIEKUN Małgorzata Gattner

III miejsce
TYTUŁ/OPIS Bolesław Chrobry
AUTOR Krzysztof Wołyniec
SZKOŁA Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Sulęcinie
OPIEKUN Ewa Szczepańska

III miejsce
TYTUŁ/OPIS Husarz
AUTOR Jakub Białek
SZKOŁA Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Sulęcinie
OPIEKUN Ewa Szczepańska

Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Autor
Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin