Praca steinpol
Home Aktualności z Sulęcina

Praca Christianapol meble Sulęcin

Ostatni rok w naszej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie był pełen nieoczekiwanych wydarzeń, przyniósł wiele nowych wyzwań w każdym aspekcie szkolnego życia. Ze względu na pandemię koronawirusa nauczyciele i uczniowie przy ogromnym wsparciu Pani Dyrektor Izabeli Hutyry bardzo szybko przystosowali się do nowych metod pracy związanych z nauczaniem zdalnym. Wszystkie zajęcia były prowadzone na żywo, co dawało uczniom ogromne możliwości i pozwalało na jak najlepsze uczestnictwo w lekcjach.

W tym niezwykle trudnym czasie wielu naszych uczniów klas siódmych i ósmych przygotowywało się do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium w Gorzowie Wlkp; warto tu nadmienić, że mimo pandemii konkursy przedmiotowe nie zmieniły swojej formy, a ich stopień trudności pozwalał wyłonić najlepszych uczniów szkół podstawowych w województwie.

Laureatem konkursu Lubuskiego Kuratora Oświaty zostaje uczeń wyłoniony z etapu szkolnego, rejonowego oraz wojewódzkiego, a w etapie wojewódzkim uzyska minimum 90 proc. punktów. Zdobycie tytułu laureata uprawnia do najwyższej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu na koniec roku, zwalnia także z odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty. Laureaci konkursów przedmiotowych mają też pierwszeństwo w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Finaliści mogą natomiast liczyć na dodatkowe punkty w procesie rekrutacji.
Konkursy kuratoryjne organizowane są z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowania, prezentujących rozległą wiedzę, wykorzystujących kreatywność i pomysłowość. Przekonaliśmy się, że uczniowie naszej szkoły wykazali się właśnie taka niezwykłą dojrzałością i pracowitością. To oni najlepiej wiedzą, że umiejętność stawiania sobie wysokich celów i osiąganie ich nie przychodzi łatwo- wymaga systematycznej pracy, determinacji i co niezwykle istotne- wsparcia i życzliwości nauczycieli. Nie bez znaczenia jest też pomoc rodziców, przyjaciół – ostatecznie jednak przed najważniejszą próbą staje sam uczeń.

Tę próbę uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcine przeszli wspaniale. Uzyskali dziesięć tytułów laureata i cztery tytuły finalisty:
• Bartłomiej Wojciechowski- tytuł laureata Przedmiotowego Konkursu z Języka Polskiego, Matematyki, Fizyki i Chemii;
• Julia Hutyra – tytuł laureata Przedmiotowego Konkursu z Języka Polskiego, Matematyki, Biologii i Chemii;
• Jan Czernia – tytuł laureata Przedmiotowego Konkursu z Języka Polskiego, tytuł laureata z Przedmiotowego Konkursu z Biologii;
• Piotr Patro – tytuł finalisty Przedmiotowego Konkursu z Matematyki;
• Fabian Gąsiorek – tytuł finalisty Przedmiotowego Konkursu z Geografii;
• Jan Pietrzak – tytuł finalisty Przedmiotowego Konkursu z Geografii;
• Weronika Małecka – tytuł finalisty Przedmiotowego Konkursu z Geografii;

„Sukcesy naszych uczniów pokazują, że nauka jest nie tylko formą spełniania marzeń, ale przede wszystkim życiową przygodą, dającą wiele zadowolenia i wyznaczającą dalsze cele” – Agnieszka Gocal, nauczyciel języka polskiego Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulecinie.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie składa również gorące podziękowania opiekunom naszych laureatów i finalistów:
• p. Agnieszce Gocal,
• p. Elżbiecie Stein,
• p. Monice Grzelczyk,
• p. Marii Howil,
• p. Bogusławie Chodorskiej,
• p. Krzysztofowi Kopijowi
za ogromny wkład pracy włożony w przygotowanie i rozwój uczniów, poświęcony czas oraz cierpliwość, życzliwość i udzielone wsparcie w dążeniu do wytyczonych, ambitnych celów.

Jesteśmy niezwykle dumni z wybitnych osiągnięć naszych uczniów. Dziękujemy Wam za podjęcie tak trudnego wyzwania zakończonego wielkim sukcesem.

Rodzicom dziękujemy za dobrą współpracę i wspieranie swoich pociech. Gratulujemy!

Izabela Hutyra
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Jana Pawła II w Sulęcinie

źródło: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie

Praca
Praca
Praca
Praca
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa