Praca autostrada eksploatacja
Praca autostrada eksploatacja
Praca autostrada eksploatacja
Praca autostrada eksploatacja
Praca ESA TRUCKS Świecko
Home Aktualności z Sulęcina

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążąc do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształtować i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej”.

W sali narad Urzędu Miejskiego w Sulęcinie 10 września w obecności zastępcy burmistrza Sulęcina Iwony Walczak, naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Ryszarda Nowickiego, dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Strażaków z Trzemeszna Lubuskiego Teresy Mazur, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II z Sulęcina Izabeli Hutyry, dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego z Wędrzyna Rafała Muellera i dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków z Sulęcina Sławomira Słonika, mianowani pedagodzy złożyli ślubowanie i otrzymali akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela i stopień nauczyciela mianowanego.

Akty awansu zawodowego i stopień nauczyciela mianowanego otrzymały: Emilia Dziedzic nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego z Wędrzyna, Monika Wierzowiecka nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Strażaków z Trzemeszna Lubuskiego, Patrycja Wawryszuk nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków z Sulęcina, Iga Kozłowska nauczycielka języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II z Sulęcina i Anna Gardziejewska nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II z Sulęcina.


Maciek Barden

Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Kwasy humusowe FLORAHUMUS