Praca ESA TRUCKS Świecko
Praca ESA TRUCKS Świecko
Praca ESA TRUCKS Świecko
Praca ESA TRUCKS Świecko
Praca steinpol
Home Aktualności z Sulęcina

Ubezpieczenia Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążąc do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształtować i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej”.

W sali narad Urzędu Miejskiego w Sulęcinie 10 września w obecności zastępcy burmistrza Sulęcina Iwony Walczak, naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Ryszarda Nowickiego, dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Strażaków z Trzemeszna Lubuskiego Teresy Mazur, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II z Sulęcina Izabeli Hutyry, dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego z Wędrzyna Rafała Muellera i dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków z Sulęcina Sławomira Słonika, mianowani pedagodzy złożyli ślubowanie i otrzymali akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela i stopień nauczyciela mianowanego.

Akty awansu zawodowego i stopień nauczyciela mianowanego otrzymały: Emilia Dziedzic nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego z Wędrzyna, Monika Wierzowiecka nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Strażaków z Trzemeszna Lubuskiego, Patrycja Wawryszuk nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków z Sulęcina, Iga Kozłowska nauczycielka języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II z Sulęcina i Anna Gardziejewska nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II z Sulęcina.


Maciek Barden

Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Kwasy humusowe FLORAHUMUS