Praca steinpol
Home Aktualności z Sulęcina

Praca Christianapol meble Sulęcin

30 sierpnia rozpoczyna się kolejny nabór w ramach projektu „Lubuskie Talenty”. Potrwa do 10 września 2021 r.
Program skierowany jest do uczniów lubuskich szkół podstawowych (klas VII-VIII) i liceów ogólnokształcących (klas I-III), szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych.

Przyznanych zostanie 140 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 6 tys. zł oraz 200 stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących w kwocie 8 tys. zł. – To największy i najbardziej prestiżowy program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych i liceów w historii województwa. Poprzez jego realizację chcemy wyrównać szanse dzieci i młodzieży w województwie lubuskim po to, by mogli rozwijać swoje pasje i zdolności. Europejski Fundusz Społeczny kładzie nacisk, aby promować te przedmioty dydaktyczne, które mają przyszłość – podkreśla wicemarszałek Łukasz porycki.
Uczniowie podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli oraz pedagogów szkolnych.

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby ubiegać się o stypendium to:
a) uczęszczanie do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego na terenie województwa lubuskiego;
b) uzyskanie z 3 przedmiotów kierunkowych na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2020/2021) średniej ocen na poziomie co najmniej 5,33 oraz na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2020/2021) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,33;
d) niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego z przedmiotów wskazanych powyżej.

O stypendium, w roku szkolnym 2021/2022 może ubiegać się jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej.
O stypendium nie mogą ubiegać się osoby które otrzymały stypendium Lubuskie Talenty w roku szkolnym 2020/2021.

Dodatkowo punktowane kryteria:
a) zdobycie w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2021/2022, tytułu laureata i/lub finalisty konkursu i/lub olimpiady z przedmiotów kierunkowych;
b) posiadanie przez ucznia ubiegającego się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
c) status rodziny wielodzietnej.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.lubuskie.pl w zakładce →Dla mieszkańców →Stypendia Marszałka →Lubuskie Talenty lub pod numerem telefonu: 609 905 002 oraz 501 945 745.

„Lubuskie Talenty” są współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

źródło: lubuskie.pl

Spis powszechny
Spis powszechny
Spis powszechny
Spis powszechny
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa