Praca steinpol
Home Aktualności z Sulęcina

Praca Christianapol meble Sulęcin

Już po raz trzeci zarząd województwa przyznał stypendia uczniom szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z Lubuskiego.
– W tym roku wpłynęło ponad 700 wniosków od naszych najzdolniejszych uczniów – 149 ze szkół podstawowych i 209 z liceów. Prymusi otrzymają stypendia w wysokości odpowiednio po 600 zł i 800 zł. Stypendystom serdecznie gratuluję – mówi wicemarszałek Łukasz Porycki. – Lubuskie Talenty to największy i najbardziej prestiżowy program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych i liceów w historii województwa. Poprzez jego realizację chcemy wyrównać szanse dzieci i młodzieży w województwie lubuskim po to, by mogli rozwijać swoje pasje i zdolności. Europejski Fundusz Społeczny kładzie nacisk, aby promować te przedmioty dydaktyczne, które mają przyszłość – dodaje.

Program stypendialny pn. „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny realizuje Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Projekt współfinasowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Stypendyści szkół podstawowych otrzymają comiesięcznie 600 zł, dla uczniów liceów ogólnokształcących województwa lubuskiego przewidziano 800 zł.

Z Sulęcina na listę rankingową dla uczniów liceów dostało się aż 7 osób i są to: Bartłomiej Wojciechowski (110 punktów), Julia Hutyra (105 punktów), Jan Czernia (75 punktów), Michał Petlik (55 punktów), Martyna Wyka (50 punktów), Dorota Dziadas (50 punktów) oraz Marcin Markowski (45 punktów).
Na liście rankingowej dla szkół podstawowych nie znalazł się żaden uczeń ani uczennica z Sulęcina.

Przypomnijmy, projekt skierowany jest do uczniów lubuskich szkół podstawowych (klas VII-VIII) i liceów ogólnokształcących (klas I-III), szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych. Uczniowie podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli oraz pedagogów szkolnych.

Kryteria niezbędne:
a) uczęszczanie do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego na terenie województwa lubuskiego;
b) uzyskanie z 3 przedmiotów kierunkowych na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2020/2021) średniej ocen na poziomie co najmniej 5,33 oraz na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2020/2021) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,33;
d) niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego z przedmiotów wskazanych powyżej.

O stypendium, w roku szkolnym 2021/2022 mogła ubiegać się jedynie osoba, która bezwarunkowo spełniła wszystkie kryteria wskazane powyżej. O stypendium nie mogły ubiegać się osoby które otrzymały stypendium Lubuskie Talenty w roku szkolnym 2020/2021.

Dodatkowo punktowane kryteria:
a) zdobycie w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2021/2022, tytułu laureata i/lub finalisty konkursu i/lub olimpiady z przedmiotów kierunkowych;
b) posiadanie przez ucznia ubiegającego się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
c) status rodziny wielodzietnej.

źródło: lubuskie.pl

Praca Maszoński Sulęcin
Praca Maszoński Sulęcin
Praca Maszoński Sulęcin
Praca Maszoński Sulęcin
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie