Media Expert Sulęcin
Media Expert Sulęcin
Media Expert Sulęcin
Media Expert Sulęcin
Home Aktualności z Sulęcina

Praca meble łóżka Sulęcin

W okresie od sierpnia do listopada 2010 roku Gmina Sulęcin realizuje projekt pn. Polsko – Niemieckie Warsztaty Nordic Walking p.h. „Zmień styl życia z Nordic Walking”. Grupą docelową projektu są osoby uprawiające czynnie Nordic Walking z Polski i z Niemiec oraz osoby zainteresowane uprawianiem tej dyscypliny sportu. Partnerem Gminy Sulęcin w projekcie jest niemieckie miasto partnerskie Beeskow.

Głównym celem powyższego projektu jest promocja aktywnej formy spędzania wolnego czasu, walorów turystycznych Gminy Sulęcin w Polsce oraz w Niemczech, a także nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń pomiędzy osobami uprawiającymi Nordic Walking z obu krajów. W ramach projektu wytyczone i oznakowane zostaną trzy specjalistyczne trasy, na których ustawione zostaną dwujęzyczne tablice informacyjne. Pozwoli to przedstawić turystom atrakcje znajdujące się na wytyczonych trasach oraz zadbać o bezpieczeństwo osób uprawiających Nordic Walking w miejscowości Sulęcin. W ramach projektu Gmina Sulęcin zorganizuje profesjonalne warsztaty Nordic Walking, które odbędą się 25 września 2010 r. w Sulęcinie. Weźmie w nich udział ponad 150 osób z Sulęcina i ościennych miejscowości oraz z Beeskow i Friedland. W ramach warsztatów odbędzie się  pokaz instruktażowy oraz trening, który poprowadzą instruktorzy Nordic Walking. Opowiedzą oni także o podstawowych zasadach tej dyscypliny sportu, sprzęcie niezbędnym do jej uprawiania oraz o błędach najczęściej popełnianych przez amatorów uprawiających Nordic Walking. Osoby biorące udział w projekcie zostaną podzielone na grupy i wyjdą w teren z instruktorami.

Dla uczestników projektu przygotowane zostaną konkursy tj. slalom z kijkami oraz konkurs na najlepsze hasło promujące Nordic Walking. Uczestnicy każdego z konkursów otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Organizatorzy projektu każdemu z uczestników zagwarantują wyżywienie w postaci drugiego śniadania oraz ciepłego posiłku po powrocie z tras. Osoby biorące udział w warsztatach otrzymają koszulki promujące projekt. Dodatkowo wśród uczestników projektu rozlosowane zostaną kurtki sportowe.

Zapraszamy wszystkich miłośników nordic walking na Plac Czarnieckiego w Sulęcinie – 25 września, godzina 1000.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz budżetu państwa.

„Pokonywać granice przez wspólne inwestowanie w przyszłość”/ „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”

Nadesłała:  Magdalena Szybowicz z referatu promocji Urzędu Miejskiego w Sulęcinie

1 odpowiedź na ten artykuł
Autor
Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Reklama Sulęcin
Reklama Sulęcin
Reklama Sulęcin
Reklama Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin