Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin
Home Aktualności z Sulęcina

Praca meble łóżka Sulęcin

Na sesji 30 stycznia 2018 r. obecnych było 13 z 15 radnych. Procedowanie przebiegło dość sprawnie, większość dyskusyjnych kwestii omówiono podczas posiedzeń komisji stałych. Pierwszą część zdominowały sprawozdania instytucji podległych strukturom powiatowym.

Jako pierwsza skrótowo sprawozdanie przedstawiła odchodząca dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Iwona Kaszuba. Powiedziała, że notujemy nadal spadek bezrobocia, większość osób zarejestrowanych w PUP to osoby długotrwale bezrobotne, które też często nie chcą podejmować pracy. Po raz pierwszy w historii w 2017 r. Urząd zwrócił do budżetu państwa część z 5 milionów złotych środków przeznaczonych na pomoc bezrobotnym, w związku z tym, że nie było tylu zainteresowanych. Starosta sulęciński Adam Basiński oraz Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Dąbroś podziękowali odchodzącej dyrektor za 19 lat pracy w strukturach Powiatu Sulęcińskiego i życzyli powodzenia w nowej funkcji sekretarza gminy Sulęcin.

Kolejne sprawozdania – z działalności Domu Dziecka i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku nie były odczytywane, gdyż omawiano je szeroko podczas prac Komisji. Radni nie zgłosili ponadto do ich treści żadnych pytań ani uwag.

Jednogłośnie podjęto w drugiej części porządku sesji uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sulęciński oraz przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020. Na doskonalenie zawodowe planuje się przeznaczyć 55 047,26 zł na nauczycieli czterech placówek edukacyjnych prowadzonych przez Powiat.

Do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rada delegowała Tomasza Prozorowicza i Andrzeja Żelechowskiego, czyli dotychczasowych jej członków. Kandydatury zaproponował T. Dąbroś, obaj kandydaci wyrazili zgodę na bycie delegatami. Ich kandydaturę poparło 11 radnych, Agnieszka Sławiak i Stanisław Kubiak byli przeciw.

W porządku sesji znalazł się również projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie. Projekt, który zakładał uznanie skargi za bezzasadną przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Żelechowski. Skarżąca podniosła, że otrzymała zbyt późno dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych i ponadto w mniejszej kwocie niż maksymalna możliwa. Rada przychyliła się do oceny Komisji Rewizyjnej – 11 radnych głosowało za uznaniem skargi za bezzasadną, dwoje wstrzymało się od głosu.

Nikt z radnych nie złożył podczas sesji interpelacji, zapytania ani wniosku.

Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Autor
Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin