Praca ESA TRUCKS Świecko
Home Aktualności z Sulęcina

W świetlicy wiejskiej w Wielowsi 26 kwietnia odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysowi minionej kadencji 2019-2023 Sylwestrowi Gryzowi i radzie sołeckiej podziękował i wręczył listy gratulacyjne burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart.

Zebrani w sali mieszkańcy wybrali i zatwierdzili na przewodniczącego wyborów Kazimierza Gryza, na sekretarza Oliwię Gryz, a do Komisji Skrutacyjnej powołano Kamilę Glanc, Dominikę Ogrodnik i Joannę Piechocką z Urzędu Miejskiego w Sulęcinie. Na funkcję sołtysa zgłoszono jedną kandydaturę. W wyborach wzięło udział 30 wyborców uprawnionych do głosowania. Na podstawie tajnego głosowania, przeliczeniu głosów i protokołu Komisji Skrutacyjnej zgłoszony kandydat na sołtysa otrzymał w wyborach 30 głosów ważnych. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że sołtysem Wielowsi został ponownie Sylwester Gryz.

Do rady sołeckiej Wielowsi zgłoszono trzech kandydatów. W wyniku tajnego głosowania i przeliczenia głosów, Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że do rady sołeckiej zostali wybrani: Anna Tomczak (uzyskała 18 ważnych głosów), Oliwia Gryz (18 głosów ważnych) i Artur Marciniak (19 głosów ważnych). W wyborach członków rady sołeckiej nowej kadencji uczestniczyło 19 osób uprawnionych do głosowania. Wybory koordynowała sekretarz Urzędu Miejskiego z Sulęcina Iwona Kaszuba.


Maciek Barden

Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Kwasy humusowe FLORAHUMUS