Media Expert Sulęcin
Media Expert Sulęcin
Media Expert Sulęcin
Media Expert Sulęcin
Home Aktualności z Sulęcina

Praca meble łóżka Sulęcin

Spośród wielu koncepcji powstania w Sulęcinie pomnika upamiętniającego mieszkańców naszego miasta i gminy, jedna wydaje się najbardziej realna i zasługuje na wsparcie.

W maju 2019 roku z inicjatywy wieloletniego mieszkańca Sulęcina Leszka Siarki powołany został Społeczny Komitet Upamiętnienia Pionierów Ziemi Sulęcińskiej, do którego przyłączyli się między innymi: Tadeusz Kazimierczak wieloletni dyrektor szkoły podstawowej nr 2, nauczyciel i pedagog wielu pokoleń, Bolesław Karaś Przewodniczący Związku Inwalidów Wojennych, Jan Kmieć mieszkaniec Sulęcina, Zenon Walczak Przewodniczący Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Starostwo Powiatowe i Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart.

– W dotychczasowej historii Ziemi Sulęcińskiej nikt nie podjął się działań zmierzających do upamiętnienia pionierów przybyłych z Białorusi, Ukrainy, Litwy i dalekiej Syberii, którzy trafili na ziemie zachodnie po II wojnie światowej. Pomnik, który Komitet chciałby, aby powstał w Sulęcinie, będzie łączył i integrował nasze społeczeństwo, ponieważ upamiętni wielu konkretnych ludzi. Między innymi naszych dziadków, rodziców i całe rodziny przybyłe po II wojnie światowej w tę część Polski. Przez dziesięciolecia stworzone nowe społeczeństwo przyczyniło się do rozwoju życia gospodarczego na jego terenie i stało się jego nierozerwalną częścią. Z tamtego pokolenia przyszły na świat kolejne, które kształcą się, pracują i zakładają kolejne rodziny. Naszym przodkom jesteśmy winni pamięć i szacunek za wszystkie drogi, które przeszli w swoim życiu. Pomnikiem chcemy uczcić ich trud włożony w rozkwit Sulęcina i całej gminy. To nasz obowiązek, zadanie i powinność, która na nas spoczywa. Liczymy na wsparcie całej sulęcińskiej wspólnoty miasta i gminy – powiedział nam Leszek Siarka założyciel Społecznego Komitetu Upamiętnienia Pionierów Ziemi Sulęcińskiej.

Osoby, które czują się mieszkańcami Ziemi Sulęcińskiej i znają przeszłość swoich rodzin, a jednocześnie mają życzenie wesprzeć inicjatywę powstania pomnika swoich przodków, mogą dokonać wpłaty lub przelewu na konto Społecznego Komitetu Upamiętnienia Pionierów Ziemi Sulęcińskiej:

SGB Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie 85 8369 0008 7109 7042 2000 0010
z dopiskiem Budowa Pomnika Pionierów Ziemi Sulęcińskiej

Maciek Barden

BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Reklama Sulęcin
Reklama Sulęcin
Reklama Sulęcin
Reklama Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin