Szkoła języka angielskiego Sulęcin
Szkoła języka angielskiego Sulęcin
Szkoła języka angielskiego Sulęcin
Szkoła języka angielskiego Sulęcin
Home Aktualności z Sulęcina

Praca meble łóżka Sulęcin

Tomasz Walenciak, który do tej pory był pełniącym obowiązki, został dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie.

Poniżej prezentujemy informację ze strony starostwa.

INFORMACJA STAROSTY SULĘCIŃSKIEGO O WYNIKU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia z dnia 15 maja 2019 r.

Do konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie zgłosił się jeden kandydat: pan Tomasz Walenciak, zam. w Ostrowie.

Informuję, że w wyniku zakończonego postępowania konkursowego przeprowadzonego w dniu 13 sierpnia 2019 r. pan Tomasz Walenciak został wyłoniony na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie.

Uzasadnienie

Pan Tomasz Walenciak spełnił wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597).
Ocenie merytorycznej podlegała w szczególności przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju placówki.

W wyniku tajnego głosowania pan Tomasz Walenciak został wybrany na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie.

Nowemu dyrektorowi życzymy wielu sukcesów!

Redakcja
http://bip.powiatsulecinski.pl/wakaty/0/93/Dyrektor_I_Liceum_Ogolnoksztalcacego_w_Sulecinie/wyniki/

Autor
Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin