Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin
Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin
Home Aktualności z Sulęcina

Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin

Stowarzyszenie działa na terenie województwa lubuskiego od dnia 23.09.2009r.
W okresie 2011-2015 realizowało zadania z wdrażaniem PO RYBY 2007-2013 na obszarze gmin: Krzeszyce, Lubniewice, Sulęcin, Lubrza, Łagów, Ośno Lubuskie, Słońsk oraz Torzym.
W latach 2011-2015 byliśmy partnerem trójsektorowym skupiającym podmioty sektora publicznego, osoby fizyczne oraz podmioty sektora gospodarczego.
W okresie programowania dla beneficjentów z ww. sektorów zrealizowane zostały na kwotę ok. 11 mln zł.
LGR „WODNY ŚWIAT’” w okresie 2011-2015 prowadziła: działania informacyjno-promocyjne, działania aktywizujące lokalne społeczności, działania szkoleniowe, nabory wniosków beneficjentów z ww. sektorów. Ponadto współpracowała z innymi grupami rybackimi na terenie kraju.
Po okresie rozliczeniowym w ramach programu operacyjnego 2007-2013 zarząd kierowany przez prezesa Eugeniusza Sembratowicza, posiadając środki finansowe w stowarzyszeniu, postanowił wspierać w roku 2016 na terenie gmin Lubniewice, Sulęcin oraz Torzym, Lokalne Stowarzyszenia, Rady Sołeckie, PZW, Starostwo Powiatowe Sulęcin i społeczną straż rybacką.
Wspieraliśmy festyny rodzinne, Dzień Dziecka, oraz po raz pierwszy byliśmy głównym organizatorem w zawodach wędkarskich o Puchar Proboszcza Sulęcina i Memoriał im. Mirosława Gudacza.
Braliśmy udział i fundowaliśmy nagrody w miejscowościach: Brzeźno, Ostrów, Grochowo, Wielowieś, Żubrów, Miechów, Jarnatów, Glisno, PZW Sulęcin, Lubniewice, Torzym.
Działalność LGR „Wodny Świat” w Sulęcinie prowadzona będzie w roku 2017 na zasadach podobnych do roku 2016. Są już prowadzone rozmowy zarządu z zainteresowanymi jednostkami – do zarządu wpływają wnioski pisemnie.
Do zarządu kierowanego przez Eugeniusza Sembratowicza, wchodzą: Adam Piotrowski, Ryszard Stachowiak, Dariusz Kuternowski. Zarząd uważa, że efekt współpracy ze środowiskiem wyżej wymienionym przynosi efekt i zadowolenie organizatorów działających w miejscowościach wyżej wymienionych.
Informację nadesłał prezes LGR – „Wodny Świat” Eugenusz Sembratowicz

Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Szkoła Żak
Szkoła Żak
Szkoła Żak
Szkoła Żak
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Skup złomu Sulęcin
Skup złomu Sulęcin
Skup złomu Sulęcin
Skup złomu Sulęcin