Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin
Home Aktualności z Sulęcina

Ceny gazu EWE
Ceny gazu EWE
Ceny gazu EWE
Ceny gazu EWE

Stowarzyszenie działa na terenie województwa lubuskiego od dnia 23.09.2009r.
W okresie 2011-2015 realizowało zadania z wdrażaniem PO RYBY 2007-2013 na obszarze gmin: Krzeszyce, Lubniewice, Sulęcin, Lubrza, Łagów, Ośno Lubuskie, Słońsk oraz Torzym.
W latach 2011-2015 byliśmy partnerem trójsektorowym skupiającym podmioty sektora publicznego, osoby fizyczne oraz podmioty sektora gospodarczego.
W okresie programowania dla beneficjentów z ww. sektorów zrealizowane zostały na kwotę ok. 11 mln zł.
LGR „WODNY ŚWIAT’” w okresie 2011-2015 prowadziła: działania informacyjno-promocyjne, działania aktywizujące lokalne społeczności, działania szkoleniowe, nabory wniosków beneficjentów z ww. sektorów. Ponadto współpracowała z innymi grupami rybackimi na terenie kraju.
Po okresie rozliczeniowym w ramach programu operacyjnego 2007-2013 zarząd kierowany przez prezesa Eugeniusza Sembratowicza, posiadając środki finansowe w stowarzyszeniu, postanowił wspierać w roku 2016 na terenie gmin Lubniewice, Sulęcin oraz Torzym, Lokalne Stowarzyszenia, Rady Sołeckie, PZW, Starostwo Powiatowe Sulęcin i społeczną straż rybacką.
Wspieraliśmy festyny rodzinne, Dzień Dziecka, oraz po raz pierwszy byliśmy głównym organizatorem w zawodach wędkarskich o Puchar Proboszcza Sulęcina i Memoriał im. Mirosława Gudacza.
Braliśmy udział i fundowaliśmy nagrody w miejscowościach: Brzeźno, Ostrów, Grochowo, Wielowieś, Żubrów, Miechów, Jarnatów, Glisno, PZW Sulęcin, Lubniewice, Torzym.
Działalność LGR „Wodny Świat” w Sulęcinie prowadzona będzie w roku 2017 na zasadach podobnych do roku 2016. Są już prowadzone rozmowy zarządu z zainteresowanymi jednostkami – do zarządu wpływają wnioski pisemnie.
Do zarządu kierowanego przez Eugeniusza Sembratowicza, wchodzą: Adam Piotrowski, Ryszard Stachowiak, Dariusz Kuternowski. Zarząd uważa, że efekt współpracy ze środowiskiem wyżej wymienionym przynosi efekt i zadowolenie organizatorów działających w miejscowościach wyżej wymienionych.
Informację nadesłał prezes LGR – „Wodny Świat” Eugenusz Sembratowicz

Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Reklama Sulęcin