Praca steinpol
Home Aktualności z Sulęcina

Praca Christianapol meble Sulęcin

Smog to element składu powietrza powszechne obecny w świadomości międzynarodowej. Jak sytuacja wygląda w Sulęcinie? Według encyklopedii, smog jest zjawiskiem atmosferycznym, powstałym w wyniku wymieszania się powietrza z dymem i spalinami. Jest toksyczny i nienaturalny, rozpowszechnia się w skutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak: tlenki siarki, tlenek azotu oraz substancji stałych, pyłów i kancerogennych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, których głównym źródłem jest węgiel i ropa naftowa oraz ich pochodne. Obecnie największy wkład w smog mają pyły PM10 oraz PM2.5.

PM10 jako mieszanina pyłów organicznych i nieorganicznych. Zawiera toksyczne substancje i przedostaje się do organizmu poprzez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skażoną żywność. Następnie przenika do płuc, jednak nie akumuluje się w nich na stałe. Najbardziej narażeni na skażenie PM10 są dzieci, osoby starsze, osoby z chorobami dróg oddechowych oraz układu krwionośnego.

Z kolei, PM2.5 powstaje w wyniku procesów antropologicznych i naturalnych. Jest zanieczyszczeniem wtórnym, który w powietrzu pozostaje na wiele tygodni. Ani opady, ani sedymentacja nie usuwają PM2.5 z atmosfery. W przeciwieństwie do pyłu PM10, przedostaje się do najgłębszych partii płuc, gardła i krtani, wywołując choroby.

Badania europejskie pokazują, że Polacy oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w całej Unii Europejskiej. Wśród statystyk 6 najbardziej zanieczyszczonych pozycji zajmują polskie miasta: Kraków, Nowy Sącz, Zabrze, Gliwice, Sosnowiec, Katowice. Warto mieć na uwadze fakt, że obecnie Warszawa posiada większe stężenie smogu niż Pekin.

Wiadomo już jak na tle innych państw plasuje się Polska, jak natomiast wygląda pozycja Sulęcina na tle kraju? Niekiedy wyniki stężenia pyłu PM10 są większe niż w miastach na Śląsku. Być może nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, ale 6 marca w naszym mieście padł rekord – 367,5 µg/m3. Kolejne wysokie wartości odnotowano w dniach

Gęste od spalin powietrze unosi się nad naszym miastem tworząc kopułę. Czy to ze względu na geograficzne położenie i ukształtowanie terenu? Czy może mieszkańcy posługują się słabej jakości opałem, bądź odpadami w swoich gospodarstwach domowych? Według raportu środowiskowego stan powietrza na dzień 02.03.2018r (piątek) w Sulęcinie nie jest dobry. Jakość powietrza według CAQI w godzinach szczytu przybrała wartość 92 CAQI, natomiast rekordowy wskaźnik PM10 tego dnia wyniósł 97μg/m3. Warto wspomnieć, że stacja monitoringu powietrza w Sulęcinie znajduje się przy ul. Dudka 15A na terenie przedszkola nr. 1. Parametry mierzone na stacji dokonywane są metodą automatyczną i dotyczą tlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku azotu, ozonu, pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku siarki. Metodą manualną: arsen w PM10, benzo(a)piren w PM10, kadam w PM10, ołów oraz płyn zawieszony PM10. Dodatkowo stacja monitoruje pomiary meteorologiczne takie jak m.in. promieniowanie globalne, wilgotność względną, temperaturę, kierunek wiatru oraz jego prędkość.

Najwyższe odczytane wartości PM10 odnotowane w ostatnim czasie w Sulęcinie:

– 04.03.2018, godz. 03:00 – 262,2 µg/m3
– 06.03.2018, godz. 09:00 – 367,5 µg/m3
– 07.02.2018, godz. 21:00 – 309,8 µg/m3

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

– poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
– poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
– poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.
Poziom informowania – 200 µg/m3, oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie.
Poziom alarmowy – 300 µg/m3, oznacza, że jest bardzo źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie osoby chore.

Poziomy dobowe w naszym mieście są niższe. Poniżej dane z początku lutego 2018:

2018-02-01 17,7µg/m3
2018-02-02 17,9µg/m3
2018-02-03 22,9µg/m3
2018-02-04 34,5µg/m3
2018-02-05 48,4µg/m3
2018-02-06 36,5µg/m3
2018-02-07 120,9µg/m3
2018-02-08 108,1µg/m3
2018-02-09 71,7µg/m3
2018-02-10 95,3µg/m3
2018-02-11 36,3µg/m3
2018-02-12 27,4µg/m3

Smog jest zjawiskiem niebezpiecznym dla naszego zdrowia i środowiska. Negatywnie wpływa na układ oddechowy i przyczynia się do rozwoju komórek rakotwórczych. Podczas wysokiego stężenia wyżej wymienionych pyłów, należy unikać spacerów, unikać uprawiania sportów na zewnątrz. Nie zaleca się wietrzenia mieszkań, natomiast warto zaopatrzyć się w oczyszczacz, filtr powietrza, a osobom o słabej odporności poleca się pozostać w stałym kontakcie z lekarzem.

Kinga Wieczorek
fot. K. Nowak
Źródło: http://powietrze.gios.gov.pl

Autor
Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.
Spis powszechny
Spis powszechny
Spis powszechny
Spis powszechny
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa