Praca Steinpol
Praca Steinpol
Praca Steinpol
Praca Steinpol
Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin
Home Aktualności z Sulęcina

Praca meble łóżka Sulęcin

Podobnie jak w ubiegłym roku zwrócili się do nas mieszkańcy os. Słonecznego z problemem substancji, która wydziela się w trakcie funkcjonowania kotłowni węglowej przy bloku nr 1. Substancja ta osiada na balkonach, zaparkowanych samochodach, dostaje się czasem do mieszkań. W tym roku mieszkańcy zwrócili również uwagę na odór wydzielający się z okolic kotłowni.

Zwróciliśmy się do Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulęcinie oraz firmy „Komunalnik” Sp. z o.o. w Sulęcinie, która jest operatorem kotłowni z prośbą o odniesienie się do informacji mieszkańców Słonecznego. Otrzymaliśmy odpowiedź podpisaną przez Zarządy obu instytucji o niniejszej treści:

„Nawiązując do e-maila z dnia 17 i 18. 10. 2017 r. uprzejmie wyjaśniamy, że w dniu 25.10.2016 roku, wspólna komisja dokonała wizji lokalnej, ustalając dalszy sposób działania w zakresie zmniejszenia wskazywanych uciążliwości związanych z pracą kotłowni na Os. Słonecznym w Sulęcinie.

Zgodnie z tymi ustaleniami:
1) „Komunalnik” Sp. z o.o. w Sulęcinie wykonała w grudniu 2016 r. ponowne badania pomiaru emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w certyfikowanym laboratorium „Eko-Lab” w Wałbrzychu. W przekazanym sprawozdaniu nie sformułowano zaleceń.
2) W grudniu 2016 r. „Komunalnik” Sp. z o.o. w Sulęcinie zleciła firmie „INNEKO” w Bogdańcu pełne badanie materiału zebranego w czasie wizji lokalnej. Zebrana wówczas ilość materiału była jednak niewystarczająca (minimalna ilość to 0,5 kg), w związku z czym należy dostarczyć większą ilość materiału o czym skarżacy mieszkańcy byli informowani zarówno przez pracowników spółdzielni jak i dostawcy ciepła. Zebranie materiału do badań jest w dalszym ciągu aktualne.
3)Występujące na rynku standardowe elektrofiltry nie mogą być zastosowane bezpośrednio w tej kotłowni. Ze skierowanych w grudniu 2016 roku zapytań tylko firma CZH S.A. w Katowicach wykazała zainteresowanie ewentualnym przystosowaniem produkowanych filtrów do wielkości, potrzeb i wykorzystywanego paliwa przez kotłownię na Os. Słonecznym w Sulęcinie.
W styczniu br. spółdzielnia zwróciła się do w/w firmy z zapytaniem o wynik prac w przedmiotowej sprawie – niestety bezskutecznie.
4) W dalszym ciągu pozostają w pełni aktualne wyjaśnienia spółdzielni w tej sprawie z dnia 10 listopada 2016 roku.
5) Do dnia dzisiejszego na tablicach ogłoszeń w budynku Nr 1 wywieszone jest pismo Urzędu Miejskiego w Sulęcinie podsumowujące przedsięwzięte działania, jak też prośba o wydelegowanie przedstawicieli mieszkańców, którzy będą na bieżąco informowani o sprawie. Nikt z mieszkańców nie zgłosił swojego akcesu.”

Do powyższej odpowiedzi załączono dodatkowo skany korespondencji z Urzędem Miejskim w Sulęcinie i Grupą CZH S.A. w Katowicach

Powyższą odpowiedź otrzymali również mieszkańcy osiedla. Zareagowali na nią kolejnym mailem do Spółdzielni Mieszkaniowej, w którym dodatkowo podali, że pył wydzielał się również przed sezonem grzewczym, tylko w dużo mniejszym stopniu, przypomnieli o wydzielającym się odorze, odczuwalnym przede wszystkich przy blokach nr 1, 2, 3 i 4. Obawiają się, że wydzielając się substancja może mieć wpływ na ich zdrowie. Wyrazili ponadto zdziwienie, że do badań wymagana jest próbka co najmniej o masie 0,5 kg.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sulęcinie odpowiedziała mieszkańcom (oraz nam w formie „do wiadomości”) następująco:
„W odpowiedzi na e-mail z dnia 24.10.2017 roku uprzejmie informujemy, że:
1) w okresie pozagrzewczym tj. od początku czerwca br. do rozpoczęcia sezonu grzewczego tj. 20 września b.r. – kotłownia węglowa na Os. Słonecznym w Sulęcinie była zupełnie wyłączona z eksploatacji , tj. w całości nieczynna;
2) minimalna ilość próby do pełnego badania (w tym metali ciężkich), które zlecił dostawca ciepła, określiło specjalistyczne laboratorium;
3) w naszym przekonaniu każde badanie, zależnie od zakresu, wymaga określonej próby, szczególnie jeśli nie jest badaniem prostym a badaniem specjalistycznym, które pomoże wskazać ewentualne kierunki modernizacji;
4 )zapewniamy , że jesteśmy może nawet w większym stopniu niż Państwo, zainteresowani pozytywnym rozwiązaniem problemu, aby pogodzić interesy mieszkańców całego osiedla;
5) dotychczas w sprawie nie wpłynęły do Spółdzielni zgłoszenia od innych mieszkańców Os. Słonecznego tj. bloków nr 2,3 lub 4.”

Mamy nadzieję, że to już ostatni sezon grzewczy na os Słonecznym, w którym występuje ten problem. W razie konieczności będziemy do tematu wracać.

Grzegorz Tyliszczak

3 odpowiedzi na ten artykuł
Autor
Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin