Praca autostrada eksploatacja
Praca autostrada eksploatacja
Praca autostrada eksploatacja
Praca autostrada eksploatacja
Praca ESA TRUCKS Świecko
Home Aktualności z Sulęcina

„Pomóż dzieciom rozwinąć skrzydła. Daj nadzieję na lepsze jutro i zostań rodziną zastępczą.” – tym hasłem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie zachęca do kandydowania na rodzinę zastępczą czy pomocową. Szkolenia dla chętnych podjąć się tego zadania ruszają już niedługo.

Kandydaci poszukiwani
PCPR poszukuje kandydatów nie tylko na rodziny zastępcze, ale również na rodziny pomocowe i wolontariuszy. Chętni mogą zgłaszać się do PCPR w Sulęcinie bezpośrednio przy ulicy Daszyńskiego 49 czy telefonicznie pod numerem 95 755 07 53 lub mailowo na adres pcpr@pcprsulecin.pl. Aby zostać rodziną zastępczą czy pomocową konieczne będzie szkolenie, które to właśnie zorganizuje PCPR.

Kim jest rodzina zastępcza a kim pomocowa?
Rodzina pomocowa może być małżeństwem, a nawet osobą przeszkoloną do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka czy rodziny adopcyjnej. Rodziny pomocowe wspierają już istniejące rodziny zastępcze w czasowej opiece nad dziećmi, na przykład podczas nieobecności opiekunów w rodzinie zastępczej. Z kolei rodzina zastępcza sprawuje opiekę i wychowuje dziecko, które jest całkowicie bądź częściowo pozbawione opieki rodzicielskiej. Nie oznacza to jednak, że przysposabiają one potrzebujące opieki dzieci.

JP

Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Kwasy humusowe FLORAHUMUS