Praca ESA TRUCKS Świecko
Praca ESA TRUCKS Świecko
Praca ESA TRUCKS Świecko
Praca ESA TRUCKS Świecko
Praca steinpol
Home Aktualności z Sulęcina

Ubezpieczenia Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin

Projekt Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” jest już na finiszu. Gmina wyłoniła wykonawcę i przystępuje do przekazywania laptopów. Dzieci i młodzież, które otrzymają sprzęty w ciągu dwóch lat będą musiały złożyć dwa oświadczenia o stanie otrzymanego sprzętu. W ten sposób gmina jest zobowiązana do monitorowania wyników projektu sfinansowanego z unijnych środków.

Na podpisywanie umów beneficjenci będą umawiani telefonicznie według ustalonej kolejności. Do Urzędu Miasta należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz numery PESEL dzieci. Gmina Sulęcin jest zobowiązana do utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od rozliczenia projektu oraz do monitorowania utrzymania tych efektów. Oznacza to, że w tym czasie osoby, które otrzymają sprzęt nie będą mogły go zbyć a gmina będzie kontrolować jego posiadanie i wykorzystywanie zgodnie z celami programu. Te zasady zostały określone w „Procedurze monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego”, dostępnej na stronie gminy.

UWAGA!
Jeśli na dzień składania „Oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego” w 2021 roku dziecko nie było pełnoletnie a do chwili odbioru sprzętu (listopad 2022 r.) ukończyło 18 rok życia, będzie zobowiązane do złożenia „Oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność” i tym samym podpisze umowę darowizny we własnym imieniu.

Szczegóły na stronie operatora projektu: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na podstawie umowy powierzenia grantu nr 1724/2022 z dnia 16.02.2022

źródło: Sulecin.pl

Ubezpieczenia Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Kwasy humusowe FLORAHUMUS