Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin
Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin
Home Aktualności z Sulęcina

Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin

Kolejna sesja Rady Powiatu odbyła się 17 lutego 2017 r. Sam porządek obrad podany w zawiadomieniu nie wskazywał, aby sesja miała trwać długo, jednak wiadomo, że pozory mogą mylić. Tym razem okazało się jednak, że porządek nie uległ zmianie i sesja nie przedłużyła się znacznie.

W pierwszym punkcie Rada miała wysłuchać informacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie na temat wysokości kontraktu oraz świadczeń zakontraktowanych z NFZ na 2017 r. Radni wyrazili zgodę, aby informacji nie czytać (była przedstawiana podczas posiedzeń komisji), a przewodniczący Rady Tadeusz Dąbroś poinformował tylko zebranych, że kontrakt z NFZ obowiązuje do końca czerwca w związku z planowaną reformą systemu opieki zdrowotnej i opiewa na ok. 13 milionów złotych.

Struktura szkół po reformie oświaty

Kosta brukowa Sulęcin
Kosta brukowa Sulęcin
Kosta brukowa Sulęcin
Kosta brukowa Sulęcin

Podobnie jak podczas sesji Rady Miejskiej Sulęcina kilka dni wcześniej głównym punktem miało być podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół, jednak tym razem ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenie sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu sulęcińskiego. Projekt z autopoprawkami przedstawiła zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Edukacji i Spraw Społecznych Monika Apanowicz. Plan ma obejmować lata szkolne 2017/18 i 2018/19, połączy się gimnazjum specjalne ze szkołą podstawową specjalną w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie. Wraz z reformą oświaty w powiecie sulęcińskim funkcjonować będą trzy licea ogólnokształcące – I LO im. Adama Mickiewicza, II LO i III LO dla dorosłych działające w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych. Funkcjonować będzie ponadto Technikum, klasy gimnazjalne przy Szkole Podstawowej Specjalnej oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (w SOSW), Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia (oraz klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej działające przy niej – w ZSLiZ) oraz Szkoła Policealna. Z dniem 1 września 2019 r. znikną gimnazja oraz klasy szkół ponadgimnazjalnych działających jeszcze w tym okresie przejściowym.

Stanisław Kubiak miał kilka wątpliwości dotyczących proponowanej uchwały. Jego zdaniem podczas ustalania struktury szkół powinno się przeprowadzić analizę i prognozować liczę uczniów w poszczególnych placówkach, aby określić koszty ich funkcjonowania. Starosta Adam Basiński i wicestarosta Tomasz Prozorowicz podkreślili w swoich odpowiedziach, że ta uchwała musi być podjęta do końca marca br., po konsultacjach w kuratorium oświaty oraz z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Agnieszka Sławiak dodała, że procedura likwidacji bądź łączenia szkół jest osobną kwestią, nie zawiera się w procedurze podejmowania tej uchwały. Wątpliwości miał również Patryk Lewicki, czy będzie istniała możliwość zmiany kształtu tej uchwały po konsultacjach z kuratorium i związkami. Michał Deptuch uważa, że po tej uchwale, która jest tylko intencyjna będzie można dokonać zmian. Na wniosek starosty A. Basińskiego głos zabrał radca prawny Marcin Kurczyna, który powiedział, że samorządy są niejako „postawione pod ścianą” i muszą podejmować podobne uchwały. Później będzie można zmieniać strukturę szkół w ramach innej procedury. Poparł go Andrzej Żelechowski, a A. Sławiak dodała, że procedura zmian w strukturze szkół trwa ok. pół roku. Dyrektorski szkół ponadgimnazjalnych Aleksandra Jasicka i Grażyna Sobieraj z sali dopowiedziały, że według dotychczasowych przepisów zmian można było dokonywać do końca lutego danego roku. S. Kubiak na koniec stwierdził, że nie rozwiało to jego wątpliwości, powiedział, że inaczej mówiono podczas komisji a inaczej na sesji. T. Dąbroś podsumował debatę i zarządził głosowanie. 12 radnych poparło taki kształt uchwały, dwóch (S. Kubiak i P. Lewicki) wstrzymało się od głosu. Zwyczajowo już nie odczytano sprawozdania z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Nikt z radnych nie miał również pytań w tej sprawie.

Zapytanie o inwestycje Powiatu w Gminie Słońsk

W ostatnim punkcie porządku obrad głos zabrał Franciszek Jamniuk, który będąc obecnym na poprzedniej sesji Rady Gminy Słońsk stał się świadkiem krytyki działania władz powiatu w sprawie tej gminy, a konkretnie braku inwestycji drogowych. Radny chciał wiedzieć, czy możliwe są prace na odcinku chodnika przy ul. Poniatowskiego w Słońsku. Odpowiedział mu członek Zarządu Grzegorz Zawadzki, że rozmawiano z wójtem Słońska w tej sprawie, być może jeśli znajdą się dodatkowe środki, prace zostaną tam wykonane. Na kolejne pytanie F. Jamniuka odpowiedział, że wykonano częściowo łatanie dziur w nawierzchni jezdni, na tyle na ile pozwalały warunki pogodowe. Kazimierz Gryz, naczelnik Wydziału Dróg, Inwestycji i Zamówień Publicznych dopowiedział, że problemem jest również brak decyzji wójta w sprawie wycinki drzew przy odcinku drogi, który wójt chce wyremontować. Wygląda na to, że nieporozumienia na linii Gmina Słońsk – Powiat Sulęciński trwają nadal.

Na tym sesja się zakończyła. Jak wspomniałem we wstępnie, nie trwała nazbyt długo i po raz kolejny nie wprowadzono zmian do porządku obrad. Debata w sprawie struktury organizacyjnej szkół prowadzonych przez Powiat Sulęcińskich była rzeczowa, emocje nie brały góry nad merytoryką.

Grzegorz Tyliszczak

Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Autor
Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.
EWE gaz ogrzewanie
EWE gaz ogrzewanie
EWE gaz ogrzewanie
EWE gaz ogrzewanie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Skup złomu Sulęcin
Skup złomu Sulęcin
Skup złomu Sulęcin
Skup złomu Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin

Opcje ustawień prywatności

Google Analytics

Korzystamy z usługi Google Analytics i Google AdSense, usługa Google Analytics służy do tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google, dzięki której pliki cookie zostają zamieszczone na Państwa urządzeniu. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Państwa z Serwisu będzie przekazana i przechowywana przez Google. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z internetu.

_utma, _utmb, _utmc, _utmt, _utmz, _ga

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?