Praca ESA Trucks Sulęcin
Praca ESA Trucks Sulęcin
Praca ESA Trucks Sulęcin
Praca ESA Trucks Sulęcin
Praca ESA TRUCKS Świecko
Home Aktualności z Sulęcina

W dniu 27 maja 2024 roku, podczas posiedzenia Rady Miejskiej w Sulęcinie, radni zagłosowali za przyjęciem programu osłonowego na rok 2024 „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Sulęcin” (za głosowało 14 radnych, 1 radny był nieobecny). Program ten ma na celu zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 60 lat i więcej, poprzez opiekę w formie usług sąsiedzkich. Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2024 roku.

Głównymi celami Programu są:

  1. Zapewnienie seniorom w wieku 60 lat i więcej usługi wsparcia w zakresie określonym w Programie.
  2. Zapewnienie usługi wsparcia seniorów w wieku 60 lat i więcej poprzez świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

W projekcie uchwały czytamy: „Usługi sąsiedzkie obejmą pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem”.

Program będzie finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Program jest adresowany do wszystkich gmin w Polsce (zarówno miejskich, wiejskich, jak i miejsko-wiejskich), a na jego realizację Ministerstwo przeznaczyło łączną kwotę 50 milionów złotych. W uchwale Rady Miejskiej w Sulęcinie wskazano, że Gmina zapewni udział własnych środków w wysokości nie mniejszej niż 20% przewidywanych całkowitych kosztów realizacji zadania.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Sulęcin” będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie.

Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Kwasy humusowe FLORAHUMUS