Praca steinpol
Home Kultura Archiwum wydarzeń

Praca Christianapol meble Sulęcin

☀ Projekt Lato – Sulęcin MTB Challenge – 19.06.2020 – 27.06.2020 ☀

Celem wyzwania jest wyłonienie najszybszej kolarki i najszybszego kolarza, którzy w najkrótszym czasie pokonają oznaczony segment w Sulęcin MTB Challenge.
Link do segmentu w aplikacji Strava

Udział w rywalizacje jest bezpłatny. w rywalizacji może wziąć udział każdy kto indywidualnie stawi się na starcie Sulęcin MTB Challenge, zarejestruje swój przejazd za pomocą aplikacji/licznika rowerowego z możliwością zapisywania trasy z sygnału GPS i prześle swoją aktywność do aplikacji Strava – pokonanie trasy oraz synchronizacją z klasyfikacją w aplikacji Strava muszą zostać dokonane od 19. czerwca do 27 czerwca do godziny 13.00.

Zasady rozgrywania zawodów:
– Zawodnicy będą startować INDYWIDUALNIE z zachowaniem dystansowania zgodnego z aktualnymi ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemicznego COVID 19.
– Zawodnicy będą pokonywać trasę wirtualnie wyznaczoną przez organizatora, a ślady trasy w jest dostępny pod adresem https://www.strava.com/segments/24412462. Trasę należy pokonywać zgodnie ze śladem dostępnym na stronie.
– Orientacyjny początek i koniec segmentu zostanie oznaczony tabliczkami.
– Przejazd zawodnika po segmencie MUSI być w całości zarejestrowany
– Zawodnik może startować na trasie nieograniczoną ilość razy – do klasyfikacji będzie brany najlepszy wynik!
Przewidujemy puchary rzeczowe dla 3 najszybszych kobiet i 3 najszybszych mężczyzn wg. rankingu stworzonego przez organizatora
W rywalizacji nie mogą brać udział osoby, które do przejazdu po wyznaczonym segmencie wykorzystują rowery wspomagane elektrycznie lub inne dodatkowo napędzane jednoślady.

Dodatkowe zasady rozgrywania zawodów – odwołujemy się do Waszej uczciwości, gdyż poniższe elementy nie są do zweryfikowania przez organizatora:
– Każdy startujący w zawodach uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność i ma świadomość, że udział w rywalizacji wiąże się ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkiem.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty o charakterze zdrowotnym i majątkowym.
– Zawodnik musi zachować szczególną uwagę i ostrożność w miejscach niebezpiecznych, tj. zjazdy, single, korzenie, ostre zakręty, etc.
– W przypadku wystąpienia na trasie wypadku, kolizji lub niedyspozycji zawodnika należy skontaktować się z numerem 112.
– Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Należy stosować się do przepisów przeciwpożarowych stosowanych w Lasach Państwowych. Zabrania się używania ognia na terenach leśnych.
Ruch pieszy i ruch samochodowy:
– Wyścig będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu pieszych (spacerowicze, etc.) i rowerowym.
– Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wejścia pieszego z lasu lub bocznych ścieżek.
– Zawodnicy muszą BEZWZGLĘDNIE przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachować OSTROŻNOŚĆ przy przejazdach przez drogi i szosy asfaltowe oraz mieć na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, szutrowych czy posesji.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie i w trakcie dojazdu na trasę..

Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w aplikacji Strava oraz wykorzystania wizerunku przez organizatorów w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych.

Powodzenia!

Autor
Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie