Praca ESA Trucks Sulęcin
Praca ESA Trucks Sulęcin
Praca ESA Trucks Sulęcin
Praca ESA Trucks Sulęcin
Praca ESA TRUCKS Świecko
Home Aktualności z Sulęcina

Lubuski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) podpisał wczoraj (03.06.2024) pierwszą umowę w tegorocznej edycji „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”.

Łączna kwota podpisanej umowy to prawie 185 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone na:

  • zakup auta dla Dziennego Domu „Senior+” w Sulęcinie działającego w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Sulęcinie
  • modernizację łazienek w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Razem” w Sulęcinie

Umowę podpisali Dyrektor Lubuskiego Oddziału PFRON Andrzej Gonia oraz Starosta Sulęciński Tomasz Prozorowicz wraz z Wicestarostą Agatą Wdowiak oraz Skarbnikiem Powiatu Anną Kulczyńską.

„Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” ma na celu „wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie”.

Źródło: Facebook PFRON Oddział Lubuski

Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Kwasy humusowe FLORAHUMUS