ESA Trucks
ESA Trucks
ESA Trucks
ESA Trucks
Praca steinpol
Home Aktualności z Sulęcina

Praca Christianapol meble Sulęcin

Od kilku tygodni na terenie miasta Sulęcina trwają prace ziemne dotyczące rozdziału sieci kanalizacji ogólnospławnej, przebudowy i remontu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Inwestycja połączona jest z oddaniem do użytku oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. Wartość całego projektu i inwestycji wyniesie 43.900.474,89 złotych. Część środków pomocowych na inwestycję przekazał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zostały udzielone z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa II – ochrona środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu – działanie 2.3 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, a część zostanie pokryta z funduszy gminy.

Ze względu na ilość prac, które wykonywane są w różnych miejscach przestrzeni miasta, występują utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym. Inwestor zwraca się z próbą o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowana do znaków ostrzegawczych.

Maciek Barden

Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Spis powszechny 2021
Spis powszechny 2021
Spis powszechny 2021
Spis powszechny 2021
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie