Praca ESA TRUCKS Świecko
Praca ESA TRUCKS Świecko
Praca ESA TRUCKS Świecko
Praca ESA TRUCKS Świecko
Praca steinpol
Home Aktualności z Sulęcina

Ubezpieczenia Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin

20 maja w Sulęcinie na terenie Komendy Państwowe Straży Pożarnej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Uroczystość poprzedzona była Mszą Świętą w intencji strażaków w Kościele pw. Św. Mikołaja w Sulęcinie. O godz. 13.00 na placu PSP zjawiły się poczty sztandarowe PSP Sulęcin, OSP Trzemeszno lubuskie, OSP Trzebów oraz OSP Glisno, strażacy z PSP w Sulęcinie przedstawiciele straży OSP Lemierzyce oraz strażaccy seniorzy.

Swą obecnością na uroczystości zaszczycili również zaproszeni goście: st. bryg. Janusz Drozda – Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Pan Tomasz Jaskuła – Starosta Powiatu Sulęcińskiego, ks. Proboszcz Sławomir Przychodny, pinsp. Łukasz Kowalski – Komendant Powiatowy Policji w Sulęcinie wraz z zastępcą – kom. Arkadiuszem Zielińskim, płk. Radosław Puchalski – reprezentant 45 WOG, płk. Przemysław Mikołajczak – Komendant OSPWL Wędrzyn, mjr. Łukasz Nac – Komendant Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Wędrzynie, dh Krystian Kosela – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., płk Patrycja Napierała – Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. Oddział w Słońsku, Pan Dariusz Ejchart – Burmistrz Sulęcina wraz z zastępczynią Panią Iwoną Walczak, Pan Bartosz Jankowski – reprezentant Burmistrza Lubniewic, Pan Stanisław Peczkajtis – wójt Gminy Krzeszyce, Janusz Krzyśków – wójt Gminy Słońsk, Michał Poplewski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Torzym, Pan Zbigniew Gruca – Dyrektor ZSLiZ w Sulęcinie, Pan Cezary Augustyniak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Sulęcin, Pan Robert Paluch – Prezes CZG12, Grzegorz Pednorz– Prezesa Koła Związków Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w Sulęcinie, Pan Stanisław Chabza – Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP województwa lubuskiego. Dowódcą uroczystości był st. kpt. Sławomir Żyłuk i to on na wstępie składał meldunek Zastępcy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Januszowi Droździe. Prowadzącym uroczystość był bryg. Krzysztof Konopko. Po przywitaniu ze sztandarami odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego. Komendant Powiatowy Państwowej straży Pożarnej – bryg. Waldemar Konieczny przywitał zaproszonych gości a następnie odbyło się wręczenie odznaczeń oraz odczytanie rozkazów o mianowaniu na wyższe stopnie służbowe. Część dotyczącą wręczenia odznaczeń poprowadził mł. bryg. Rafał Mazur.

Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej zostali odznaczeni:
• Adam Bycka
• Stanisław Chabza
• Huber Melanowicz
• Tadeusz Fudalin
• Małgorzata Szewielińska
• Wojciech Sztokdrajer

Stopień starszego aspiranta został nadany aspirantowi Pawłowi Bertaszowi.
Stopień aspiranta został nadany młodszemu aspirantowi Łukaszowi Moręgielowi.
Stopień ogniomistrza został nadany młodszemu ogniomistrzowi Michałowi Kotowiczowi.

Stopień sekcyjnego został nadany starszemu strażakowi:
• Pawłowi Gurgulowi
• Danielowi Matuszczakowi
• Izabeli Waszkiewicz.
Nagrodę pieniężną za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych otrzymał ogn. Arkadiusz Tylmanowski.
Nagrodę pieniężną za wzorową realizację zadań służbowych otrzymał st. sekc. Jacek Koza.

Dyplom za wzorowa postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych otrzymali:
• ogn. Arkadiusz Tylmanowski
• mł. kpt. Monika Żuk.

Wszystkie odznaczenia i awanse wręczyli: Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej pan st. bryg. Janusz Drozda oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie pan bryg. Waldemar Konieczny.
Dodatkowo przedstawiciel OSP Lemierzyce odebrał decyzję, że z dniem 1 maja OSP Lemierzyce została wpisana do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie pan bryg. Waldemar Konieczny w sposób szczególny wyróżnił postawę dwóch Druhów Michała i Łukasza Kowalczyków z OSP Kołczyn, którzy w dniu 2 lutego 2021 roku na drodze krajowej nr 22 brali udział w akcji ratowania poszkodowanych w wypadku drogowym. Poszkodowanych zostało 6 osób w tym 10-letni chłopiec poparzony w wyniku zdarzenia.
Zostały też wręczone pierwsze w naszym powiecie świadczenia ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP.

Po wręczeniu odznaczeń życzenia dalszych sukcesów oraz tylu powrotów, ile wyjazdów życzyli zebranym druhom zaproszeni goście. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie pan bryg. Waldemar Konieczny odczytał też list od Wojewody lubuskiego Pana Władysława Dajczaka z życzeniami dalszych sukcesów oraz powierzenia strażaków pieczy Św. Floriana. Podczas przemów gości padły zapewnienia o wsparciu przedstawicieli władz w zakupie nowego wozu bojowego oraz przy remoncie i przebudowie PSP w Sulęcinie. Po zakończeniu oficjalnej części wszyscy uczestnicy udali się na pyszną strażacką grochówkę.

KP


fot. A. Pawlik

Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Kwasy humusowe FLORAHUMUS