Praca steinpol
Home Aktualności z Sulęcina

Praca Christianapol meble Sulęcin

Konkurs organizowany przez Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnięty. Werdykt? Gmina Sulęcin uzyska wsparcie w kwocie 372 100,99 zł w ramach projektu „Kreatywne przedszkole – twórczy maluch w Gminie Sulęcin”. Środki pochodzą z dofinansowania przekazanego z Unii Europejskiej. Całe przedsięwzięcie w naszej gminie będzie kosztować dokładnie 437 765,88 zł.

6 milionów w województwie dla przedszkolaków
Samorządy i placówki składały wnioski w lutym tego roku. Konkurs obejmował projekty, które zakładały wspieranie kształtowania i rozwoju kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym. W sumie zarząd województwa miał do rozdania ponad 6 milionów złotych i jednym z beneficjentów grantu unijnego została właśnie Gmina Sulęcin. O przyznanych środkach poinformował za pomocą Facebooka Burmistrz Sulęcina – Dariusz Ejchart.

Na co mogą być przeznaczone pieniądze?
Sposób wykorzystania przyznanych środków został ściśle określony. Za pulę ponad 372 tysięcy złotych Gmina Sulęcin będzie mogła nie tylko zakupić wyposażenie i sprzęt dla przedszkoli. Oprócz tego pieniądze będą mogły być rozdysponowane na zajęcia pozalekcyjne i zajęcia odbywane w trybie nauczania przedszkolnego. Nie ma także limitu placówek, które mogą otrzymać pomoc – decyzja należy do włodarzy gminy.

Nie będzie zajęć wyrównawczych
Kwota uzyskana przez gminę została przyznana w ramach programu, który obejmuje wyłącznie projekty typu VI. Co to oznacza? W praktyce tyle, że pieniądze będą mogły być przeznaczone tylko na „kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy”. Oznacza to, że w ramach dofinansowania będą mogły odbywać się zajęcia rozwijające i nie ma szans na przeznaczenie grantu na zajęcia wyrównujące, np. pomoc logopedyczną, czy też zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze dla dzieci.

Będą nowe miejsca w przedszkolach?
Regulamin i wytyczne obejmujące konkurs nie zabraniają, ale też nie wymuszają rozdysponowania środków na tworzenie nowych miejsc w placówkach przedszkolnych. W praktyce oznacza to, iż decyzja będzie podejmowana przez podmioty ubiegające się o granty unijne. Gmina będzie musiała również rozdysponować środki między przedszkola na jej terenach. Decyzja o tym do kogo powędrują granty jeszcze przed samorządem.

JP

Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa