Praca Steinpol
Praca Steinpol
Praca Steinpol
Praca Steinpol
Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin
Home Aktualności z Sulęcina

Praca meble łóżka Sulęcin

Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart 20 lutego podpisał umowę na rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w Sulęcinie z firmą HYDRO-MARKO Sp. z o. o. Sp. K.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Umowa o dofinansowaniu: POIS.02.03.00-00-0183/16-00. Kwota podpisanego kontraktu wynosi 6 816 414,00 zł brutto.

EWE energia gaz
EWE energia gaz
EWE energia gaz
EWE energia gaz

Obecnie Stacja uzdatniania wody mieszcząca się przy ulicy Daszyńskiego oparta jest na starej technologii, a przy tak prężnie rozwijającej się aglomeracji, jej wydajność również jest niewystarczająca. Stacja uzdatniania została wybudowana przed wojną i dostarczała wodę do koło 1.500 mieszkańców przy niecałych 4 km sieci wodociągowej, a obecnie powinna dostarczyć wodę najlepszej jakości do 10 000 sulęcinian przez 33,6 kilometrów sieci.

Realizacja inwestycji zapewni zwiększenie wydajność SUW oraz poprawi jakość wody zarówno pod względem fizyko-chemicznym jak i biologicznym.

Zostaną wybudowane kolejne dwa zbiorniki na wodę czystą o łącznej objętości 600 m3 oraz zostanie zmodernizowany ciąg technologiczny uzdatniania wody i zaplecze socjalno-techniczne, dzięki któremu mieszkańcom aglomeracji Sulęcin zostanie zapewniona dostawa wody w odpowiedniej jakości, ilości i pod odpowiednim ciśnieniem.

Maciek Barden

Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Autor
Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
sprzątanie sulęcin
sprzątanie sulęcin
sprzątanie sulęcin
sprzątanie sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin