Praca steinpol
Home Aktualności z Sulęcina

Praca Christianapol meble Sulęcin

Sulęcińska Rada Seniorów została powołana na podstawie zarządzenia burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta z dnia 22 września 2017 roku, a wręczenie zaświadczeń na członków rady miało miejsce 3 października 2017 roku. W Radzie, seniorów z Miasta i Gminy Sulęcin reprezentują:
– Uniwersytet Trzeciego Wieku – Jolanta Stępień-Bławat i Alicja Koziara,
– Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji – Grzegorz Kozieł,
– Koło Gospodyń Wiejskich – Anna Kopyt,
– Klub Seniora „KWIAT JESIENI” – Łucja Szymańska i Maria Czak,
– Sekcję Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego – Tadeusz Kaźmierczak i Ludwik Dancewicz,
– Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział w Sulęcinie – Bolesław Karaś,
– Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Sulęcinie – Zenon Walczak,
– Związek Sybiraków Koło Sulęcin – Tadeusz Rzeszutek,
– Stowarzyszenie „MAM POMYSŁ” – Jan Kmieć.

W sali narad i posiedzeń Urzędu Miejskiego w Sulęcinie 5 stycznia na pierwszym posiedzeniu zebrała się Sulęcińska Rada Seniorów.
W naradzie burmistrza, reprezentowała zastępca – Iwona Walczak, a Ośrodek Pomocy Społecznej Dyrektor Ośrodka Andrzej Żelechowski. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Sulęcińskiej Rady Seniorów Tadeusz Kaźmierczak.

W kilkugodzinnej naradzie poruszano wiele tematów dotyczących seniorów. Omówiono między innymi sposoby niesienia seniorom pomocy domowej, usług, ochrony, opieki zdrowotnej, jak również przedstawiono program „Koperta życia”, który dotyczy samotnych seniorów dotkniętych przewlekłymi chorobami. W tych sprawach szczegółowo wypowiedział się Dyrektor OPS Andrzej Żelechowski, którzy przedstawił zebranym realne możliwości Ośrodka oraz jego zadania względem osób starszych.

Poruszono również sprawę udostępnienia lokalu na terenie miasta, który stanowiłby miejsce spotkań i dziennego pobytu osób starszych z uwzględnieniem nadzoru i opieki oraz możliwości obniżenia cen biletów na imprezy odpłatne (koncerty, kabarety, kino itp.) organizowane przez instytucje kulturalne. Sprawę lokalu, który byłby miejscem spotkań seniorów omówiła zastępca Burmistrza Iwona Walczak i przedstawiła możliwość jego udostępnienia po wcześniejszych uzgodnieniach i przygotowaniu wybranego pomieszczenia na terenie miasta. Przewodniczący narady Tadeusz Kaźmierczak przedstawił wniosek w sprawie wspólnego spotkania wszystkich seniorów w okresie tegorocznego karnawału, jak również zorganizowania innych imprez z udziałem osób starszych np. turniej brydża sportowego, powitanie wiosny, lata, czy udziału w dniach miasta. Temat karnawałowego spotkania i pozostałe zostaną omówione w najbliższym czasie i wprowadzone przy ustaleniu szczegółów i miejsca realizacji.

Autor
Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.
Praca
Praca
Praca
Praca
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa