Media Expert Sulęcin
Media Expert Sulęcin
Media Expert Sulęcin
Media Expert Sulęcin
Home Aktualności z Sulęcina

Praca meble łóżka Sulęcin

Gmina Sulęcin potrzebowała 25 lat, aby w jej granicach, z myślą o dzieciach do lat trzech, ponownie powstał żłobek, który kiedyś istniał do 1995 roku w nazwie Żłobek Miejski w Sulęcinie.

Z udziałem Burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta, Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Szczepańskiego, Zastępcy Burmistrza Iwony Walczak, Starosty Sulęcińskiego Tomasza Jaskuły, Burmistrza zaprzyjaźnionego miasta Friedland w Niemczech Thomasa Häle, Proboszcza Parafii Sulęcin Księdza Piotra Mazurka, jak również byłych pracowników Żłobka Miejskiego sprzed 1995
rokiem, Pań Sylwii Prozorowicz Dyrektora placówki, Anny Łuksa, Danuty Ogrodnik, Danuty Kubiak, Krystyny Górczak i Barbary Bogdanowicz, przedstawicieli wojewody lubuskiego, wykonawcy oraz przedstawicieli służb mundurowych i jednostek organizacyjnych gminy i powiatu, 18 lutego miało miejsce uroczyste otwarcie Żłobka Samorządowego w Sulęcinie.

W swoich listach z podziękowaniem skierowanych do Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie st. kpt. Waldemara Koniecznego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie Beaty Dziedzic i właściciela Firmy Handlowo-Usługowej Zbigniew Sapy, Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart napisał między innymi:

…Żłobek jest inwestycją długo oczekiwaną przez mieszkańców Gminy Sulęcin. Ułatwienie dostępu do opieki nad najmłodszymi jest bardzo ważnym elementem życia dostrzeganym przez władze samorządowe, jak również rodziców, którym daje szansę powrotu do zawodowej aktywności… Stworzone warunki pozwolą naszym dzieciom poszerzać umiejętności, rozwijać zainteresowania, z
wiarą patrzeć w przyszłość. Przez następne lata nasz żłobek służyć będzie nowym pokoleniom, a my z dumą będziemy obserwowali ich rozwój…
”.

W związku z otwarciem nowego żłobka w Sulęcinie, Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart otrzymał listy gratulacyjne i podziękowanie od Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krystyny Sibińskiej, Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka i Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak. Nowy żłobek, który ma swoją siedzibę przy Przedszkolu nr 2 im. Małych Odkrywców w Sulęcinie,
został współfinansowany z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech – Maluch+ oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Maciek Barden

BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Reklama Sulęcin
Reklama Sulęcin
Reklama Sulęcin
Reklama Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin