Praca ESA TRUCKS Świecko
Home Aktualności z Sulęcina

W piątek, 25 września odbyło się spotkanie czeskiego inwestora z mieszkańcami Wielowsi. Czeska spółka na terenie naszej Gminy chciałaby wybudować innowacyjny zakład, który będzie przetwarzał węgiel brunatny na olej napędowy.

Who is who – lista uczestników spotkania

W spotkaniu z mieszkańcami Wielowsi uczestniczyli przedstawiciele firmy z Czech, Kopalni Węgla Brunatnego Sieniawa, firmy Halstal, FF Servis oraz Cero-projektowanie, które wspólnie chciałby zrealizować inwestycję. Ze strony sulęcińskich władz na spotkanie przybyli: burmistrz Dariusz Ejchart, radna Agata Hryniewiecka-Cichoń, radny Kazimierz Gryz, radny Ryszard Staniszewski.

Z uwagi na fakt, że w innych mediach i na portalach społecznościowych wokół tej inwestycji rozgorzała burzliwa dyskusja, postanowiliśmy dokładnie przedstawić osoby, które były obecne na spotkaniu i które to zamierzają zainwestować na terenie naszej gminy:
– Jan Fiser – Właściciel i Prezes Zarządu Petrocoal SE (www.petrocoal.eu) – Spółki powołanej w celu przeprowadzenia inwestycji w Polsce. Do grupy Firm Pana J. Fisera należy również: Czech Energy System, Inc. (www.czechenergysystem.com), A.I.G. GmbH (www.aig-oil.at) oraz kilka innych firm działających w branży energetycznej, a także kilkanaście stacji benzynowych.
– Jan Balada – Adwokat
– Zbynek Proksan – Technolog FF Servis s.r.o.
– Jana Bejvlova – Manager projektu FF Servis s.r.o.
– Leszek Dopierała – Prezes Zarządu Halstal
– Agnieszka Witkowska – Właściciel Cero-projektowanie
– Andrzej Bik – Prezes Zarządu KWB Sieniawa Sp. z o.o.
– Jan Piróg – Prokurent KWB Sieniawa Sp. z o.o.
– Rafał Tomaszewski – Dyrektor ds. Handlu i Marketingu KWB Sieniawa Sp. z o.o.
– Jerzy Jarosz – Kierownik Ruchu Zakładu Ruchu Górniczego KWB Sieniawa Sp. z o.o.

Prezentacja inwestycji mieszkańcom

Spotkanie otworzył Dariusz Ejchart, który rozpoczął spotkanie od zakomunikowania mieszkańcom, że dzisiejsze konsultacje są dowodem na to, że zarówno lokalne władze, jak i sam inwestor poważnie traktują mieszkańców i chcą podejmować decyzje tak, aby inwestycja była prowadzona w porozumieniu społecznym.

Czeska spółka zapowiedziała, że jeżeli inwestycja dojdzie do skutku, zostanie ona sfinansowana z ich własnych środków, bez wspomagania się dotacjami. Zdaniem Czechów, jest to wymowny dowód na poważne zainteresowanie inwestycją w Gminie oraz potwierdza to solidność spółki. Na pytanie radnej Agaty Hryniewieckiej-Cichoń o ewentualne zwolnienia z podatków, inwestor zadeklarował, że nie będzie ubiegał się o tego typu udogodnienia. Spółka chce w naszym regionie inwestować, stworzyć około 50 nowych miejsc pracy i płacić podatki, które w przypadku zlokalizowania zakładu na terenie Wielowsi trafią do kasy naszej gminy. Sam zakład ma znajdować się na dwóch działkach o łącznej powierzchni ok. 6ha.

Pytania o technologię i wpływ zakładu na środowisko

Ta część dyskusji była bardzo istotna i zarazem najdłuższa. Mieszkańcy oraz radni mieli bardzo dużo konstruktywnych pytań do inwestora i przedstawicieli KWB Sieniawa. Inwestor zapewnił, że ich technologia jest oparta na zupełnie innych, innowacyjnych zasadach, niż znane dotychczas popularne metody przeróbki węgla.

Głos zabrał także Prezes KWB Sieniawa – Pan Andrzej Bik, który powiedział, że Kopalnia ma koncesję na wydobycie przez jeszcze prawie 50 lat. Prezes Bik podkreślił, że Spółka nie wyobraża sobie wspólnego egzystowania bez akceptacji mieszkańców. Zdaniem Prezesa Bika jest to inwestycja długofalowa, a współpraca ma trwać przez najbliższe kilkadziesiąt lat.

Następnie pytania zadawali mieszkańcy i przybyli radni. Radny Ryszard Staniszewski zadawał pytania o zużycie i ewentualne zanieczyszczenia wody oraz możliwe nieprzyjemne zapachy. Woda ma być poddawana procesowi filtracji i oddawana w postaci czystej – odpowiedział inwestor.

Efektem ubocznym będzie surowiec, który zostanie użyty do produkcji nawozów. Inwestor przywiózł na spotkanie próbki tego surowca i nawozu w stanie stałym (pastylki) i w stanie ciekłym. Mieszkańcy mieli okazję dotknąć i powąchać tych produktów. Ma być to nawóz na bazie kwasów huminowych.

Agnieszka Witkowska, odpowiedzialna za projekt zakładu zapewniła, że zakład będzie spełniał wszystkie wymagane normy oraz będzie posiadał niezbędne systemy zabezpieczeń. Płaszcze, otuliny i izolacje akustyczne to tylko część wymienionych przez nią zabezpieczeń, jakie będą zastosowane w instalacji zakładu. Zapewniono mieszkańców, że zostały zlecone już analizy geologiczne i hydrogeologiczne. Przed przystąpieniem do dalszych rozmów z inwestorem będą też wykonane pomiary geodezyjne i inwentaryzacja zieleni na tym terenie. Pani Witkowska zapewniła także, że nic nie przesiąknie do gruntu, ponieważ projekt zakładu zawiera także takie zabezpieczenia, jakie są przewidziane dla stacji benzynowych.

Początkowe zapotrzebowanie na węgiel ma wynosić ok. 30 ton na godzinę, a docelowy poziom, jaki planuje osiągnąć zakład to 90t/h. Węgiel docelowo ma być dostarczany wybudowanym przez KWB Sieniawa taśmociągiem. Olej napędowy będzie wywożony do Czech w docelowej ilości dwóch cystern na godzinę. Transport kołowy ma być kierowany w kierunku Świebodzina, omijając przejazd przez Wielowieś.

Na pytanie o inne możliwe lokalizacje, Prezes Bik odpowiedział, że w innych lokalizacjach potrzebny byłby transport kołowy węgla, tutaj natomiast można będzie wybudować taśmociąg. Prezes KWB Sieniawa zadeklarował chęć współpracy i rozmowy z mieszkańcami w celu wyeliminowania ewentualnych innych niedogodności jeśli takie będą powstawały dla okolicznych mieszkańców.

Ryszard Staniszewski podkreślał, że nie jest przeciwny tworzeniu nowych miejsc pracy i rozwojowi gospodarczemu, ale jednocześnie wyraził obawę, że lokalizacja jest zbyt blisko wsi. Natomiast w rozmowie ze mną po spotkaniu, radna Agata Hryniewiecka-Cichoń stwierdziła, że jest przeciwna lokalizacji akurat w tym miejscu, „ze względu na cenny przyrodniczo teren (obszar chronionego krajobrazu – Dolina Strugi Jeziornej)”. Radna na poprzedniej sesji zaproponowała inną lokalizację. Warto wspomnieć także o klasie gleby, która znajduje się na tym terenie – są to nieużytki w klasie od IVB do VI.

Prezes Bik, szczegółowo przedstawił proces poszukiwania odpowiedniej lokalizacji, podkreślając, że jeżeli ktokolwiek z zainteresowanych może zaproponować lepszą lokalizację – inwestorzy są otwarci na propozycje.

Dla Gminy Sulęcin korzystne jest zlokalizowanie inwestycji na naszym terenie, ponieważ wtedy podatki trafią do naszej kasy i pozwolą na inwestycje (np. w Wielowsi – przypomina red.)

Potencjalne korzyści z inwestycji

Inwestor zamierza zatrudnić około 50 osób (zarówno pracowników fizycznych i umysłowych). Preferuje przy tym zatrudnianie lokalnych mieszkańców. Jeżeli inwestycja dojdzie do skutku, zatrudnienie zwiększy się także w Kopalni Sieniawa, która na potrzeby nowego zakładu zwiększy swoje wydobycie. Należy także zwrócić uwagę na potencjalne dodatkowe korzyści z rozwoju gospodarczego w regionie. Rozwój dwóch dużych firm i wzrost zatrudnienia zapewne zwiększy konsumpcję i rozwinie szereg usług dodatkowych, takich jak choćby usługi transportowe, na które zapotrzebowanie w regionie wzrośnie. Pracę mogą więc też znaleźć kierowcy oraz pracownicy z branży wspomagającej transport (zajazdy, stacje paliw, serwisy itp.).

Poza tymi korzyściami dla regionu i mieszkańców, Inwestor wspomniał o wybudowaniu stacji paliw w Wielowsi, na której to mieszkańcy mogliby kupić tańsze paliwo. Widać było wyraźnie, że ten pomysł spodobał się uczestnikom spotkania. Przypominamy, że w Lubniewicach nie ma stacji paliw, a dzięki tej inwestycji, takowa mogłaby powstać w dużo mniejszej Wielowsi.

Co dalej?

Żeby inwestycja mogła dojść do skutku muszą zostać przeprowadzone dokładne badania i analizy, które, jeżeli potwierdzą możliwość zlokalizowania zakładu na tym terenie, będą sprawdzone przez projektantów oraz specjalistów od ochrony środowiska. Te dane będą podstawą do stworzenia projektu oraz wydania ewentualnej zgody na rozpoczęcie inwestycji. Jak powiedział burmistrz Ejchart, procedura administracyjna wymaga w pierwszej kolejności przeprowadzenia badań przez inwestora, które potwierdzą, czy ten teren spełnia warunki. Następnie radni, którzy podjęli już uchwałę intencyjną o sporządzeniu dla tych terenów planu zagospodarowania przestrzeni będą wspólnie z wyspecjalizowaną firmą, która opracuje projekt pracowali nad uwzględnieniem wszystkich istotnych czynników, które m.in. zostały poruszone podczas piątkowych konsultacji z mieszkańcami. Dopiero ten plan da możliwość zakupu terenu, a po przygotowaniu projektu budowlanego i jego zatwierdzeniu inwestycja będzie mogła ruszyć.

Ł.H.

1 odpowiedź na ten artykuł
Autor
Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Kwasy humusowe FLORAHUMUS