Media Expert Sulęcin
Media Expert Sulęcin
Media Expert Sulęcin
Media Expert Sulęcin
Home Aktualności z Sulęcina

Praca meble łóżka Sulęcin

Z ponad trzydziestoletnim stażem targowisko miejskie i przyległy do niego plac pod sprzedaż niestałą przy ulicy Bolesława Chrobrego w Sulęcinie, z dniem 7 grudnia 2019 roku, oficjalnie zostały zlikwidowane. Koncepcja przeniesienia targowiska w inne miejsce powstała w połowie 2016 roku. Poprzedziło ją zainicjowane spotkanie w dniu 19 października 2016 roku przez Burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta z kupcami i handlowcami, którzy na co dzień zajmują się sprzedażą na targowisku. Rozmowy z kupcami stanowiły podstawę rozpoczęcia działań w celu uzyskania odpowiednich środków na całkowitą przebudowę pustego placu.

Przedstawiona przez burmistrza i architekta propozycja, założenia i plan nowego targowiska, które w założeniach miałoby powstać na placu w obrębie ulic Stefana Żeromskiego i Piastowskiej, handlowcy i kupcy przyjęli pozytywnie. Wyrazili również zgodę przeniesienia swoich punktów sprzedaży w nowe miejsce, po zakończeniu wszystkich prac związanych z nowym miejscem na handel. Wstępne prace rozpoczęte na przyszłym targowisku, w kolejności dotyczyły całej przebudowy podziemnej infrastruktury kanalizacyjnej, a później miejsc parkingowych i nowego targowiska. W założeniach i koncepcji nowego targowiska,
jego konstrukcja składałoby się budynku, sieci wodociągowej, energetycznej, sanitariatów, głównego zadaszenia pod kontenery oraz paneli fotowoltaicznych.

Wartości inwestycyjna wyniosła 3 miliony złotych, w których dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” wyniosło 831.210.00 złotych. Dwuletnie przygotowania, działania i prace nad nowym targowiskiem przyniosły efekt końcowy. 7 grudnia nowy obiekt pod nazwą „Mój rynek” został oddany do użytku. W jego skład weszły: budynek socjalno-usługowy, zadaszenie handlowe na 14 kontenerów /w tym 5 kontenerów z przeznaczeniem na sprzedaż przez rolników produktów rolno-spożywczych/. W
jego obrębie 7 dotychczasowych miejsc parkingowych przeznaczonych zostało do prowadzenia sprzedaży z własnych pojazdów /w tym 2 przyznane pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych przez rolników i jedno miejsce do sprzedaży produktów rolno- spożywczych, wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego.

W otwarciu nowego targowiska uczestniczyli kupcy, handlowcy, mieszkańcy miasta, Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, Zastępca Burmistrza Iwona Walczak, Starosta Sulęciński Tomasz Jaskuła, Przewodniczący Zbigniew Szczepański i Radni Rady Miejskiej, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Leszek Pawlak, Ksiądz Waldemar Murach oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i powiatu sulęcińskiego oraz przedstawiciele służb mundurowych.

Maciek Barden

BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Reklama Sulęcin
Reklama Sulęcin
Reklama Sulęcin
Reklama Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin