ESA Trucks
ESA Trucks
ESA Trucks
ESA Trucks
Praca steinpol
Home Aktualności z Sulęcina

Praca Christianapol meble Sulęcin

Sulęcińska Policja mówi zdecydowane STOP przemocy w rodzinach. W tej materii, podejmuje szeroką współpracę z instytucjami pomocowymi.

Najlepszym przykładem jej realnego wydźwięku jest przekazanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej niemal 100 sztuk pluszowych misiów. Inicjatywa zakupu maskotek to wynik codziennych rozmów, wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy policją a ośrodkiem. Podczas jednej z takich konwersacji narodził się pomysł rozładowania stresu wśród dzieci będących ofiarami lub świadkami przemocy w rodzinie, poprzez wręczenie najmłodszym sympatycznego pluszaka – misia policjanta.

Przemoc w rodzinie – to pojęcie, prócz słownikowej definicji niesie za sobą przede wszystkim ludzkie dramaty. Każda historia jest inna. Relacja pomiędzy sprawcą a ofiarą? Jak długo trwa przemoc? Kto jest jej świadkiem? Jaki jest jej rodzaj? Tu nie ma schematycznych odpowiedzi. Jest to materia niezwykle delikatna, dotykająca najbardziej osobistych aspektów. I właśnie w tym miejscu zaczyna się bardzo ważna rola policji. Empatia, delikatność, a przede wszystkim zaufanie – tylko tak funkcjonariusze mogą dotrzeć do ofiary, wyciągając pomocną dłoń.

Od wielu lat, nie tylko mundurowi, ale również inne instytucje posiadają instrumenty prawne, dzięki którym słowo „pomoc” nabiera odzwierciedlenia w rzeczywistości. Dzielnicowi i zespoły interdyscyplinarne działające przy ośrodkach pomocy społecznej, to pierwsze ogniwa kontaktu. Dzięki ich zaangażowaniu możliwie jest niemal natychmiastowe podjęcie działań na rzecz ofiar. Procedura „Niebieskie karty” jest najrzetelniejszym zbiorem informacji o rodzinie. Dzięki niej, opierając się na dostępnych rozwiązaniach prawnych, możliwie jest na przykład zatrzymanie sprawcy przemocy.

Warto wiedzieć, że od listopada 2020, policja zyskała również uprawnienia do wydania zakazu opuszczenia lokalu, a także zakazu zbliżania się sprawcy do ofiary. Dalej, przy współpracy między innymi z ośrodkami pomocy społecznej możliwa jest praca z zarówno ze sprawcą jak i ofiarą. Może ona polegać na udzieleniu wsparcia prawnego, psychologicznego, udziału w terapii uzależnień, a także możliwości skorzystania z mediacji. Żadna sytuacja nie jest bez wyjścia. Wystarczy zrobić pierwszy krok, aby przerwać zgubne koło przemocy.

Maskotki wykonane zostały na specjalnie zamówienie, a ich zakup możliwy był dzięki Programowi Osłonnemu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

źródło: Lubuska Policja

Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie