Praca ESA TRUCKS Świecko
Home Aktualności z Sulęcina

W Świetlicy Środowiskowej w Żubrowie 19 kwietnia odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej. W zebraniu wyborczym uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, zastępczyni burmistrza Iwona Walczak, koordynator wyborów z ramienia Urzędu Miejskiego z Sulęcina Iwona Kaszuba, sołtys Żubrowa Krystian Bielecki i przedstawiciele rady sołeckiej minionej kadencji 2019-2023.

Spotkanie otworzył burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, który listami gratulacyjnymi podziękował Barbarze Wolniewicz, Marcinowi Rosłanowskiemu, Agnieszce Dulik, Leokadii Narwańskiej i Katarzynie Kurasik, za zaangażowanie i cztery lata społecznej pracy względem mieszkańców Żubrowa.

Spośród osób zgromadzonych w sali, na przewodniczącego wyborów mieszkańcy wybrali Agatę Maciąg. Na sekretarza zebrania powołano Renatę Niewiarczuk, a Magdalenę Stasiak i Cezarego Rosłanowskiego na członków Komisji Skrutacyjnej, której z Urzędu przewodniczyła Joanna Piechocka.

Do wyborów nowego sołtysa zgłoszono z sali jedną kandydaturę. W wyborach sołtysa uczestniczyło 63 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Na podstawie tajnego głosowania i protokołu Komisji Skrutacyjnej, zgłoszony kandydat otrzymał 63 ważne głosy. Komisja stwierdziła, że na sołtysa nowej kadencji wybrany został Krystian Bielecki.

W jawnym głosowaniu mieszkańcy ustalili, że nowa rada sołecka składała się będzie z trzech osób. Na podstawie tajnego głosowania, w którym wzięło udział 49 osób uprawnionych do głosowania i protokołu Komisji Skrutacyjnej, do nowej rady sołeckiej zostali wybrani: Marcin Rosłanowski (47 ważnych głosów), Paweł Cimek (41 ważnych głosów) i Weronika Żywanowska (40 ważnych głosów).


Maciek Barden

Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Kwasy humusowe FLORAHUMUS