Praca ESA TRUCKS Świecko
Home Kultura

Cykliczna impreza rowerowa „Zjazd Cyklistów” została zainaugurowana w 1995 roku przez grupę sulęcińskich miłośników turystyki rowerowej. W późniejszym okresie rozwinęła się do rangi imprezy międzynarodowej. Jej celem jest popularyzowanie turystyki rowerowej, poznawanie walorów krajobrazowych Ziemi Sulęcińskiej oraz transgraniczna i ogólnopolska integracja z klubami rowerowymi, turystami indywidualnymi, szkołami i przedszkolami.

Tegoroczne preludium zjazdu odbyło się 17 września o godzinie 10.00 na placu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie. W zależności od zaawansowania i wieku, organizatorzy przygotowali kilka tras rowerowych, jak również liczne imprezy towarzyszące, turnieje sportowe i rekreacyjne z nagrodami, losowanie nagrody głównej zjazdu, wyścig szosowy i wyścig uphill. W obecności cyklistów, wicemarszałka Województwa Lubuskiego Marcina Jabłońskiego, zastępcy burmistrza Iwony Walczak, przewodniczącego Rady Powiatu Sulęcińskiego Czesława Symeryaka oraz zaproszonych gości, imprezę otworzył burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart.

Podobnie, jak w latach poprzednich finał i przygotowany program rekreacyjny miały miejsce na polanie Uroczyska Lubniewsko w pobliżu sołectwa Żubrów. W tym roku z różnych względów organizacyjnych uczestniczący w zjeździe grupy przedszkolaków razem z rodzicami, zakończyli swój udział w imprezie na terenie przedszkoli, do których uczęszczają. Na placach zabaw przylegających do przedszkoli nauczyciele wychowania przedszkolnego przygotowali dzieciom szereg gier, zabaw, konkursów, spotkanie z funkcjonariuszami policji i straży pożarnej i poczęstunek. Przedszkola odwiedził wicemarszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński w obecności burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta i zastępcy burmistrza Iwony Walczak.

Podajemy wyniki w kategorii open uphill Lubniewsko 2022: I miejsce zajął Zbigniew Tofel, II miejsce Wojciech Ostrowski i III miejsce Maciej Chustecki. Wszyscy z Sulęcina. Organizatorem imprezy jest Sulęciński Ośrodek Sportu i Rekreacji.


Maciek Barden

Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Kwasy humusowe FLORAHUMUS