Praca ESA TRUCKS Świecko
Home Aktualności z Sulęcina

W świetlicy Domu Pomocy Społecznej w Tursku 17 kwietnia odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej nowej kadencji. Zebranie wyborcze otworzył burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart i podziękował sołtysowi Stanisławowi Gurgaczowi oraz członkom rady sołeckiej Bartoszowi Kempskiemu, Mirosławowi Matyjaszczykowi, Grzegorzowi Rutnickiemu, Piotrowi Chwalikowi i Dariuszowi Sypniewskiemu, za cztery lata pracy na rzecz mieszkańców sołectwa.

Spośród zebranych w sali mieszkańców sołectwa na przewodniczącego wyborów wybrano Urszulę Gurgacz, na sekretarza Renatę Gurgacz, a do Komisji Skrutacyjnej z ramienia Urzędu Miejskiego z Sulęcina Joannę Piechocką oraz na członków komisji – Monikę Rogowską i Stanisława Gurgacza.

Do wyborów na sołtysa Turska zgłoszono z sali jedną kandydaturę. W wyborach na sołtysa wzięło udział 12 osób uprawnionych do głosowania. Kandydatka na sołtysa otrzymała 8 głosów ważnych. Na podstawie tajnego głosowania, przeliczonych głosów i protokołu, Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że nowym sołtysem Turska została kandydatka Małgorzata Neubauer.
Wyborcy jednogłośnie ustalili, że do nowej rady sołeckiej zostanie powołanych trzech członków. Na podstawie tajnego głosowania i protokołu Komisji Skrutacyjnej do nowej rady powołani zostali: Piotr Chwalik (otrzymał 10 głosów ważnych), Jacek Lech (10 głosów ważnych) i Andrzej Rogowski (11 głosów ważnych).
W wyborach uczestniczyła zastępczyni burmistrza Sulęcina Iwona Walczak. Koordynatorem wyborów była sekretarz Urzędu Miejskiego Iwona Kaszuba.


Maciek Barden

Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Kwasy humusowe FLORAHUMUS