SWWS
SWWS
SWWS
SWWS
Praca steinpol
Home Aktualności z Sulęcina

Praca Christianapol meble Sulęcin

Kolejne 6 mln zł dla szpitali na walkę z epidemią

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o ponownym zwiększeniu dofinansowania do projektu Lubuskie kontra wirus. To kolejne 6 mln zł na doposażenie szpitali w niezbędny sprzęt.

Przypomnijmy, w ramach projektu Lubuskie kontra wirus samorząd województwa przeznaczył na zakup sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej już w marcu 45 mln zł. W większości, sprzęt ten trafił już do szpitali i służy do leczenia chorych na Covid-19. W październiku br. zarząd województwa podjął decyzję o zwiększeniu finansowania w ramach projektu o ponad 2,4 mln zł. W ramach tych środków zamówiony został m.in sprzęt do tlenoterapii na potrzeby Szpitali w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze.

Dzisiejsza decyzja dotyczy przeznaczenia kolejnych 6 mln zł na doposażenie szpitali w niezbędny sprzęt. W ramach tej kwoty zakupione zostaną m.in tomograf komputerowy, aparaty EKG, ssaki medyczne, kardiomonitory, koncentratory tlenu, pompy infuzyjne, lampy wiruso i bakteriobójcze.

Sprzęt przeznaczony będzie dla Szpitali w Sulechowie, Krośnie Odrz., Drezdenku, Słubicach Międzyrzeczu-Obrzycach, Ciborzu, Torzymiu, Zaborze, LCO w Świebodzinie i filii Szpitala Wojskowego w Żaganiu, a także na potrzeby Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.


Szpital tymczasowy będzie na czas!

Zgodnie z planem szpital tymczasowy w budowanym Centrum Zdrowia Matki i Dziecka będzie gotowy 7 grudnia! Potwierdziła to dzisiejsza wizyta marszałek Elżbiety Anny Polak w przygotowywanym obiekcie.

Pomysłodawczynią ulokowania szpitala covidowego w budowanym Centrum Zdrowia Matki i dziecka przy Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze była marszałek Elżbieta Anna Polak. Pomysł ten spotkał się z poparciem wojewody lubuskiego, a ostateczną decyzję w tej sprawie podjął Minister Zdrowia. Umowa na realizację szpitala tymczasowego podpisana została pomiędzy wojewodą, a szpitalem 3 listopada. Zgodnie z jej zapisami, szpital powinien być gotowy 7 grudnia. Dzisiejsza wizyta w przygotowywanym obiekcie potwierdziła, że termin ten nie jest zagrożony. To zasługa firmy Mostostal. Która podjęła się trudnego zadania, jakim było znaczne przyśpieszenie prac. – Okazuje się, że rzeczy niemożliwe robią tutaj od ręki. Firma Mostostal się sprawdziła. Negocjowaliśmy termin do końca roku. Później był drugi termin 7 grudnia, a prezes szpitala w ubiegły czwartek poinformował zarząd województwa, że parter będzie gotowy 12 listopada, czyli już w tym tygodniu. Pierwsze piętro już 20 listopada – poinformowała marszałek Elżbieta Anna Polak, która jednocześnie podziękowała pracownikom firmy za tak sprawne działania. Marszałek podkreślała także, że ważne jest teraz to, żeby wyposażenie lecznicy także systematycznie instalować. – W związku z tym, że prace realizowane są terminowo, dziś zarząd szpitala spotka się z firmą, która będzie wyposażała szpital w sprzęt medyczny. Mam nadzieję, że dostarczanie tego sprzętu będzie przebiegało płynnie i od początku grudnia szpital będzie gotowy na przyjęcie pacjentów – zapewnił Władysław Dajczak – wojewoda lubuski, który zgodnie z umową ma zapewnić wyposażenie szpitala cvidowego. Jego wartość oszacowano na kwotę 23 mln zł.

W przygotowaniu szpitala tymczasowego ważna jest także kadra. – Rozmawiałam już z rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Wojciechem Strzyżewskim i prorektorem ds. Collegium Medicum na temat skierowania studentów szóstego roku do pomocy w szpitalu. Tak się stało w tym nieszczęściu, jakbyśmy się szykowali na tę pandemię, bo budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka ma historię 10 lat i teraz jest gotowy i może służyć naszym mieszkańcom jako szpital tymczasowy covidowy. Również wiele lat staraliśmy się o kierunek lekarski. Mamy studentów na szóstym roku. W wielu regionach studenci pomagają. Nasi studenci też już przechodzą szkolenia – wyjaśniła marszałek.

– Ponieważ szpital uniwersytecki jest szpitalem patronackim dla tymczasowego, oznacza to pełne nasze zaangażowanie zarówno pod względem infrastruktury, jak i personelu. Liczymy na wsparcie pani marszałek i pana wojewody. Cieszę się, że możemy wypracowywać kompromis, polegający na tym, że możemy kontynuować leczenie pacjentów niecovidowych w szpitalu uniwersyteckim – podkreślał Prezes Marek Działoszynski.

Elżbieta Anna Polak poinformowała także, że w związku z potrzebami zgłaszanymi przez szpitale covidowe, zwróciła się o pomoc do niemieckich regionów partnerskich. – Mam informacje od prezesów szpitali, że brakuje leku remdesivir. W całej Polsce są też problemy z tlenem – choć tutaj mamy zbiornik tlenowy. I testy. Robimy wciąż za mało testów. Szpitale muszą wykonywać testy pracownikom. Nie ma na rynku polskim testów kasetowych, dlatego też zwróciłam się do premierów landów Brandenburgii i Saksonii dostarczenie leków butli tlenowych, leków i testów. Taką pomoc otrzymaliśmy wiosną, choć ta pierwsza fala nie była tak dotkliwa, nie była to taka skala zachorowań. Mam już odpowiedź, że traktują naszą prośbę jako pilną – przekazała marszałek.


Rusza budowa Parku Technologii Kosmicznych

Umowa na budowę Parku Technologii Kosmicznych podpisana! – To kamień milowy. Dzięki temu zyskamy na innowacyjności, nowoczesnych technologiach – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Wykonawcą inwestycji będzie firma Nickel Sp. z o.o.

Budowa Paru Technologii kosmicznych to niezwykle ważny projekt dla rozwoju gospodarczego regionu, szczególnie w kontekście innowacyjności. Jak podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak to efekt dobrej współpracy i partnerstwa. – Projekt rodził się wiele lat. Pamiętam, jak został wpisany do Kontraktu Terytorialnego w grudniu 2014 roku. Inicjatorem takiego kosmicznego przedsięwzięcia – pierwotnie miał być to radioteleskop – był zmarły już niestety prof. Gil .Pomyśleliśmy, żeby na bazie tego projektu zbudować Park Technologii Kosmicznych. W 2015 roku wystąpiliśmy do rządu o zmianę tych zapisów w Kontrakcie Terytorialnym i dzięki wsparciu Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk to się udało. Jednym z warunków było także wyłonienie firmy, która będzie partnerem projektu. W wyniku przetargu wybraliśmy firmę Hertz, która ma już doświadczenie w tym zakresie w Europie i na świecie. Warunkiem była też współpraca z uczelnią. Uniwersytet Zielonogórski postanowił zmierzyć się z tym trudnym zadaniem. W ubiegłym roku otworzyliśmy oddział CBK. Realizujemy konsekwentnie harmonogram. Udało się wyłonić wykonawcę i dzisiaj podpisujemy bardzo ważną umowę dla rozwoju regionu lubuskiego – to taki kamień milowy – podkreśla E.Polak. O drodze do podpisania umowy mówił także członek zarządu województwa Marcin Jabłoński. – Umowę o realizacji projektu podpisaliśmy w grudniu 2018 r. Od tego czasu prowadzimy mnóstwo operacyjnych czynności. Trochę zajęło nam czasu, aby przeforsować pierwotny plan i park był realizowany w tym miejscu. W tym celu m.in. przygotowaliśmy projekt apelu sejmiku województwa do władz Zielonej Góry. Spróbujemy przyśpieszyć harmonogram prac i szczęśliwie otworzyć park w planowanym terminie – wyjaśnił

W terminie chce się też zmieścić wykonawca. – Mimo tego, że harmonogram jest napięty, postaramy się maksymalnie skrócić czas realizacji. Koncepcje są już na ukończeniu, więc chcielibyśmy je jak najszybciej przekazać do akceptacji inwestora i w miarę możliwości skrócić czas na uzyskanie pozwolenia na budowę. Mamy doświadczenie na rynku nowoczesnych technologii. Budowaliśmy już podobne obiekty – zapewniał Michał Nickel – prezes firmy Nickel Sp. z o.o.

Projekt w zdecydowanej części będzie finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Dziś podpisana została umowa na pierwszy etap budowlany. Te prace zakończą się w grudniu 2022. Następny etap to wyposażanie Parku. – Na ten cel tez mamy zaplanowane środki finansowe nie tylko w regionalnym programie, ale tez duża część to wkład własny samorządu województwa, tj. ponad 18 mln zł – wyjaśnia marszałek Polak.

(1) Laboratorium elektroniki satelitarnej i systemów FPGA.

(2) Pomieszczenie czystego montażu, integracji i testów systemów i podsystemów satelitarnych.

(3) Centrum przetwarzania i interpretacji danych satelitarnych oraz Cywilnych Systemów Nawigacji Satelitarnej.

(4) Laboratorium systemów zrobotyzowanych i sztucznej inteligencji.

(5) Laboratorium kryptografii i przeciwdziałania cyberzagrożeniom.

(6) Laboratorium medycyny kosmicznej.

(7) Laboratorium inżynierii materiałowej i badań wytrzymałościowych.

(8) Inkubator przedsiębiorczości

Jak zaznacza członek zarządu Marcin Jabłoński samorząd będzie czynił starania żeby jeszcze zwiększyć zakres i wartość projektu. – Zgłosiliśmy go do Krajowego Programu Odbudowy. Chcemy poszerzyć jego zakres o to, co się wiąże z kształceniem lotniczym. To są kierunki, które mają pewne tradycje w regionie i wiążemy z nimi nadzieje – wyjaśnił.

O znaczeniu realizacji projektu dla rozwoju regionu mówili lubuscy parlamentarzyści. – W województwie lubuskim powstaje rozwiązanie bez precedensu na skalę kraju. Nie ma takich przedsięwzięć, finansowanych ze środków unijnych w żadnym innym miejscu w Polsce. Było to możliwe dzięki determinacji samorządu i pasji wielu osób. Nie zabrakło nam świadomości, dzięki temu mam nadzieję, że lubuskie będzie poprawiać swoją pozycję na mapie regionów, budujących swój potencjał o innowacyjną gospodarkę – podkreślał poseł Waldemar Sługocki. – W XXI w. ważne jest ważne, aby budować nie tylko hale magazynowe, bo to nie one kreują wartość dodaną, ale również relacje oparte na wiedzy, innowacyjności. To są wymagania współczesnego świata. W Lubuskiem pokazujemy, że potrafimy to robić – dodał.

Poseł Bogusław Wontor zwrócił z kolei uwagę, że realizacja projektu podciągnie region w rankingach innowacyjności. Ma też inne walory. – Pierwszym jest to, że nie ma drugiej dziedziny, gdzie by było tak bliska współpraca między nauką a gospodarką. Tutaj jest nieodzowna. Będzie to motor napędowy do pewnych działań. Dzięki Parkowi udało się przekonać PAN, aby powstał tutaj oddział. To też jest duża sprawa, która podniesie nas w rankingach. To będzie jedyny taki park w Polsce. Mamy szansę, aby wiele badanych projektów, było realizowanych w Zielonej Górze – zapewniał.

Wielki potencjał projektu dostrzegają także jego partnerzy. – Park Technologii Kosmicznych ma duże przełożenie na region. Dla Uniwersytetu Zielonogórskiego park będzie dobrym zapleczem do wspólnych, prestiżowych projektów z centrum badań kosmicznych PAN. Jesteśmy teraz na etapie czekania, kiedy „coś” wyrośnie z ziemi i czekamy na dobre efekty – podkreślał prof. Andrzej Pieczyński – prorektor ds. rozwoju UZ. Efektów nie mogą się już także doczekać przedstawiciele firmy Hertz. – Bardzo się cieszymy z kolejnego kroku z zakresie te inwestycji dla naszej firmy i nie tylko. Już w tej chwili inwestorzy interesują się naszym regionem, właśnie z uwagi na tę inwestycję, Wierzę, że Park Technologii kosmicznych wesprze rozwój regionu, firmy i będzie szansą rozwoju dla naszych inżynierów – podkreślała Urszula Szulewicz (Hertz Systems). – Patrzymy na ten projekt, jako inwestycję, jako element infrastruktury europejskiej, dlatego to jest tak niezmiernie ważne dla przyciągnięcia inwestorów. Jestem przekonany, że projekt będzie pożytkiem zarówno dla lubuskiego, jak i dla Polski w kontekście programów kosmicznych – podkreślał prof. Zbigniew Kłos z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Projekt budowy Parku Technologii Kosmicznych wart jest łącznie 60,7 mln zł. Dofinansowanie z UE: 41,9 mln zł. Wkład własny: z budżetu województwa: 18,7 mln zł oraz z firmy Hertz Systems – 607 tys. zł.

Planowane zakończenie budowy do grudzień 2022 roku.


Lubuskie chce przyjąć pomoc od Niemców

W walce z COVID-19 ważna jest solidarność. Marszałek Elżbieta Anna Polak poprosiła o wsparcie premierów Brandenburgii i Saksonii. – Potrzebujemy pilnie przede wszystkim leku- remdesivir, butli z tlenem i testów kasetkowych – podkreśla.

Lubuskie chce przyjąć pomoc od Niemców. – Jesteśmy teraz w momencie, który w historii świata zdarza się raz na sto lat – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. – Jesteśmy zainteresowani pomocą jaką zaoferowali Polakom nasi zachodni sąsiedzi . Pierwsza fala pandemii nie była tak dotkliwa a taką pomoc otrzymaliśmy od naszych partnerów zza Odry oraz z naszego regionu partnerskiego Hajnan w Chinach – dodaje.

Marszałek podkreśla, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom regionu Lubuskie chętnie skorzysta z każdej oferty pomocy partnerów i przyjaciół, zwłaszcza że sytuacja jest trudna do opanowania nie tylko u nas w kraju.


Kolejne respiratory w zielonogórskim szpitalu

Kolejnych 6 respiratorów dotarło dziś (6 listopada) do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. To już kolejna partia sprzętu zakupionego przez samorząd województwa w ramach programu Lubuskie kontra wirus.

To wysokiej klasy urządzenia, każde warte ok. 90 tys. zł, zakupione z unijnego programu Lubuskie Kontra Wirus, w ramach którego samorząd województwa zakupił sprzęt o łącznej wartości 36 mln zł.

– Respirator- słowo roku 2020. Kupiliśmy kolejne 6 dla Szpitala Uniwersyteckiego. Już są w szpitalu, wcześniej przekazaliśmy 3 szt. Docelowo będzie ich 17. Dokładnie takie, jak chcieli nasi lekarze. Mam nadzieję, że nie będą używane za często, ale staramy się wyprzedzić „koronę” i zrobić wszystko co trzeba już teraz, żeby nasza walka z pandemią była skuteczna – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Przypomnijmy, że w październiku do szpitala trafiło także 8 respiratorów zakupionych ze środków budżetu województwa o wartości 920 tys. zł.

W ramach programu Lubuskie Kontra Wirus poza respiratorami do szpitala trafiły także m.in. defibrylatory, stacja uzdatniania wody, tomograf, wideolaryngoskopy, bronchofiberoskop, aparaty do znieczuleń, aparaty do terapii narkozastępczej, pompy infuzyjne, pompy do żywienia pozajelitowego, systemy ogrzewania pacjentów, wózki reanimacyjne, nebulizatory, kamery termowizyjne, urządzenia do wspomagania oddychania, kardiomonitory, czy aparaty USG.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Autor
Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Spis powszechny 2021
Spis powszechny 2021
Spis powszechny 2021
Spis powszechny 2021
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa